O firme


Spoločnosť Solar Energy System s.r.o. bola založená v roku 2005. Našou podnikateľskou ambíciou je dosiahnuť pozíciu lídra na trhu alternatívnych zdrojov energií. Našu ambíciu podporuje aj smernica Európskej Únie č. 2001/77/EC o podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu EÚ. Našim zákazníkom chceme poskytovať najmä technické riešenia šité na mieru.

Predmetom našej obchodnej činnosti sú:

- Kompexná obnova bytových domov s cieľom zníženia spotreby energii a predĺženia životnosti
  budovy,
-
Trubicové solárne kolektory SES GM na ohrev vody,
- Ploché solárne kolektory SES na ohrev vody,
- Vykurovacia technika značky Q-termo na ohrev vody, a elektrického vykurovania pre interiér     a exteriér


                                         

Aby sme mohli ponúkať našim zákazníkom čo najvyššiu kvalitu, spojila sa naša spoločnosť s nemeckými a americkými výrobcami, ktorí patria medzi špičku svetových výrobcov a pre našu spoločnosť vyrábajú vlastnú radu produktov.

Všetky naše produkty sú vyrobené v súlade so štandardom ISO 9001. Na trubicové kolektory vlastníme značku zhody Csk. Ploché kolektory. Všetky materiály, z ktorých sú naše produkty vyrobené, sú najvyššej možnej kvality a boli navrhnuté za účelom minimalizácie ďalšej údržby.
Od roku 1/2007 sme sa stali profesijným členom Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov SR - www.zsvb.sk .