Návrh solárneho systému

Meno a priezvisko:
Ulica a č. domu:
PSČ:
Mesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mailová adresa:
Použitie solárneho systému pre:
Použitie solárnej energie: Príprava teplej vody
Podpora vykurovania
Ohrev bazénovej vody
Iné:
Max. veľkosť montážnej plochy v m: dĺžka:
šírka:
Predpokladané umiestnenie:
Sklon strechy:
Orientácia strechy:
Jestvujúce zariadenie:
Typ zásobníka vody:
Objem súčasného zásobníka vody v l:
Kolmá vzdialenosť od hrebeňa strechy po zásobník vody:
Počet osôb v domácnosti/v objekte:
Potreba teplej vody na osobu a na deň:
Druh bazéna:
Rozmery bazéna v m: dĺžka:
šírka:
hĺbka:
Požadovaná teplota bazéna: v °C:
Doba vyhrievania bazéna (mesiac) od: do:
Druh existujúceho vykurovania:
radiátory - nízkoteplotný systém do 60°C
radiátory - vysokoteplotný systém do 90°C
podlahové vykurovanie
stenové vykurovanie
Obytná plocha v m2:
Obytná plocha v m2:
Obytná plocha v m2:
Obytná plocha v m2:
Predpokladaná výška investície do solárneho systému v EUR:
Predpokladaný termín realizácie:
Súčasná cena tepla pre teplú vodu v EUR s DPH za GJ:
Poznámky:

Solar Energy System, s.r.o., Košeca 487, 018 64 Košeca