Kontakt

Q-termo, s.r.o.
Hlavná ulica 487/37,  018 64 Košeca (Mapa)

Kontakty:      Fax: 00421-911-893 468
                   FAX: 00421-903-893 468
                   FAX: 00421-903-695 794

                E-mail:           obchod@nullsolarenergy.sk

                 Výpis z Obchodného registra:             Solar Energy System, s.r.o.

O: 36347710, Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, Vložka č. 16030/R

     

 Budova spoločnosti sa nachádza na hlavnej ceste v Košeci oproti odbočke na Zliechov.