Systémy pre spoločenstvá bytov

  1. Komplexná obnova bytových domov s cieľom zníženia spotreby energii
  2. Ohrev teplej vody solárnym systémom
  3. Ohrev teplej vody a vykurovanie bytového domu tepelným čerpadlom
  4. Výroba elektrickej energie pre spoločné priestory bytového domu cez fotovoltaický systém
  5. Ochrana domov termoizolačnými nátermi
  6. Rozvody ÚK a TÚV lisovacícm systémom