Tepelné čerpadlá

Princíp fungovania tepelných čerpadiel:

Pre netechnikov:
Tepelné čerpadlo odoberá z vody, vzduchu alebo zo zeme teplo, ktoré spracuje ešte na vyššiu teplotu a túto potom distribuuje do radiátorov, ktoré vykurujú daný objekt.

Pre technikov:

Princíp tepelného čerpadla má 4 fázy:

  1. Vyparovanie – chladivo, ktoré koluje v tepelnom čerpadle odoberá teplo z vody, zo vzduchu alebo zo zeme, na základe čoho sa odparuje.
  2. Kompresia – kompresor stlačí ohriate plynné chladivo, na základe čoho vzrastie teplota chladiva až na cca 80°C.
  3. Kondenzácia – horúce chladivo odovzdá cez výmenník teplo radiátorom, na základe čoho sa ochladí a skondenzuje. Skondenzované chladivo putuje späť k druhému výmenníku pre ďalšie ohriatie.
  4. Expanzia – prechodom cez expanzný ventil putuje chladivo späť k prvému výmenníku, kde sa opäť zohreje.

Výhody tepelných čerpadiel:

     • 100% náhrada tradičných spôsobov kúrenia - plynom, elektrikou, pevným palivom, centrálne
   zásobovaným teplom.
  Nízke prevádzkové náklady – až 65% prevádzkových nákladov je z prírody zadarmo.
  Väčšia nezávislosť na cenách energii – zdražovanie energii sa Vás dotkne len minimálne.
  Vysoký komfort vykurovania – ovládanie cez internet alebo mobilný telefón.
Čisté ovzdušie okolo Vášho domu – tepelné čerpadlo pracuje bez negatívnych ekologických
   dopadov.
  Vysoká spoľahlivosť a dlhá životnosť – životnosť od 15 a viac rokov.
  Vysoká účinnosť – tepelné čerpadlá dosahujú vykurovací faktor 4,6 a viac.
  Tichý chod systému – vďaka nízkootáčkovému ventilátoru.
•  Krátka doba návratnosti investície – štandardne je cca 6-8 rokov.
  Bezpečná prevádzka – nehrozí žiadne riziko výbuchu, vznietenia ani otravy.
  Riadiaci systém pre celú technológiu – kúrenie, TÚV, sauna, bazén, solárny okruh, doplnkový
   zdroj tepla.