Zmluvní predajcovia

Spoločnosť Solar Energy System, s.r.o. spolupracuje s týmito zmluvnými predajcami, ktorí sú zaškolení na montáž našich solárnych kolektorov:

Prievidza:                  Ing. Ján Pacher - DVANANO
                                Priama 1/9, 971 01  Prievidza
                                Mobil:0905/921 932
                                E-mail: 
dvanano@nullstonline.sk 
                          
Nitra:                        Ing. Tibor Mittuch - NATECH
                                W. Kempelena 813/7, 949 11  Nitra
                                Mobil:0905/655 085
                                E-mail:
tibor.mittuch@nullgmail.com

Košice:                      DALKIA Východné Slovensko, s.r.o.
                                Považská 40/B, 040 11 Košice
                                Tel:055/6427 886
                                Fax: 055/6429 498
                                E-mail: dalkiavs@nulldalkia.sk
 
                               
www.dalkia.sk