Dotazníky - Návrh fotovoltaického systému

Návrh optimálneho fotovoltaického systému na výrobu elektrickej energie závisí od mnohých faktorov. Patrí k nim najmä požadovaný výkon solárneho systému v kWh, umiestnenie solárneho systému, sklon a orientácia strechy, atď.. Až na základe týchto údajov je možné spracovať vhodný variant solárneho systému.

V prípade, že máte záujem o spracovanie návrhu solárneho systému na výrobu elektrickej energie stačí, ak si stiahnete Návrh fotovoltaického systému - dotazník (PDF formát), vyplníte ho a odfaxujete na faxové číslo 042-4440 392. Naši technickí projektanti Vám obratom spracujú cenovú ponuku a zašleme Vám ho mailom alebo poštou na Vašu adresu najneskôr do 5 dní.

UPOZORNENIE:
Poplatok za spracovanie cenovej ponuky na základe obhliadky objektu je 1.990,- Sk bez DPH. Tento poplatok Vám bude automaticky odpočítaný z celkovej fakturovanej ceny fotovoltaického systému.