Dotazníky - Návrh tepelného čerpadla

Návrh optimálneho vykurovacieho systému prostredníctvom tepelného čerpadla závisí od mnohých faktorov. Patrí k nim najmä existencia prírodného nízkoteplotného zdroja (vhodná plocha pôdy, zdroj podzemných vôd...), energetické potreby objektu, tepelné straty objektu atď.. Až na základe týchto údajov je možné navrhnúť vhodný variant tepelného čerpadla.

V prípade, že máte záujem o spracovanie návrhu tepelného čerpadla na vykurovanie alebo ohrev teplej úžitkovej vody pre Vaše potreby stačí, ak si stiahnete formulár v PDF súbore -Návrh tepelného čerpadla - dotazník, vyplníte ho a odfaxujete na číslo 042-4440 392. Naši technickí projektanti Vám do 5 pracovných dní spracujú a zašlú cenovú ponuku spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje.

UPOZORNENIE:
Poplatok za spracovanie cenovej ponuky na základe obhliadky objektu je 1.990,- Sk bez DPH. Tento poplatok Vám bude automaticky odpočítaný z celkovej fakturovanej ceny systému.