El. podlahové vykurovanie - Inštalácia vykurovacej rohože

  


Vykurovaciu rohož alebo fóliu je strihaním veľmi jednoduché naformátovať do požadovaného pôdorysu.

!POZOR! Pri strihaní sa nesmie poškodiť vykurovací kábel

Rohož alebo fóliu pokládajte len pod voľnú podlahovú plochu. Tzn. nepokládajte ju do miest, kde bude napríklad sprchový kút, vaňa, alebo kde bude dlhodobo stáť väčší nábytok ako je posteľ, obývacia stena - pokiaľ však nemajú odvetrávací sokel, alebo nôžky.

Pri pokládke odporúčame vypracovať schématický nákres položenia rohože alebo fólie pre prípad, že niekedy bude nutné do podlahy čokoľvek kotviť.


     

Ukážka strihania vykurovacej rohože          Ukážka položenia vykurovacej rohože TF 170 v kúpeľni


Postup pri inštalácii TF 170/TF 120

                                                  1.

Dôkladne očistíme podkladovú vrstvu.

                                                  2.

Naformátujeme rohož do pôdorysu. POZOR!!! Nesmieme poškodiť vykurovací kábel.

                                                  3.

Umiestnime teplotné čidlo. Do vyfrézovanej drážky vložíme káblovú chráničku s pretiahnutým káblom čidla.

                                                  4.

Položíme rohož.

                                                  5.

Detail umiestnenia čidla pod rohožou v podlahe (čidlo sa nesmie dotýkať vykurovacieho kábla).

                                                  6.

Napájanie pretiahneme káblovou chráničkou vo vyfrézovanej drážke.

                                                  7.

Rohož premeriame. Zistíme tak možné poškodenie pred pokládkou podlahy.

                                                   8.

Naťahujeme flexibilné lepidlo na pokládame dlažbu. POZOR na poškodenie kábla! Ihneď po dokončení pokládky opakujeme meranie (krok 7).  

                                                   9.

U väčších plôch najprv naťaháme flexibilné lepidlo a až potom na preschnutú vrstvu lepidla pokládame dlažbu. Ihneď po prvom natiahnutí lepidla opakujeme krok 7.


Postup pri inštalácii TF ALU 60

                                                   1.

Na parotesnú izoláciu položíme protikráčajovú izoláciu.

                                                   2.

Na protikráčajovú izoláciu umiestnime vykurovaciu fóliu.

                                                   3.

Do vyfrézovanej drážky umiestnime teplotné čidlo termostatu.

                                                   4.

Pokládame plávajúcu podlahu.