Fotovoltaika - FV pre bytové domy

Ostrovný fotovoltaický systém GRID-OFF:

Je to systém dodávajúci elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu objektu, ktorý nie je pripojený k verejnej elektrickej sieti. Skladá sa z piatich častí:

                      

     1. FV panel               2. Spojovacie   3. Striedač       4. Akumulačná         5. Regulátor
                                           káble                                               batéria                 nabíjania


Cenová ponuka na osvetlenie verejných priestorov - inštalovaný výkon 1,4 kW (PDF formát)

Máte záujem o vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky?
Vzhľadom na enormný dopyt po FV systémoch a veľkú zaneprázdnenosť našich pracovníkov sme boli nútení pristúpiť k spoplatneniu vypracovania cenovej ponuky, aby sme vyselektovali iba tých záujemcov, ktorí majú vážny záujem o inštaláciu FV systému. V prípade Vážneho záujmu kliknite na odkaz: Návrh FV systému  - po jeho vyplnení obdržíte obratom zálohovú faktúru, ktorá bude slúžiť na pokrytie režijných nákladov za výjazd, obhliadku objektu a spracovanie cenovej ponuky. Po jej úhrade Vás bude kontaktovať zamestnanec spoločnosti a dohodne si s Vami termín obhliadky.

Poplatok za vypracovanie cenovej ponuky bude
odpočítaný v prípade realizácie systému z celkovej fakturovanej sumy a zahŕňa nasledovné:

1. Popis systému Grid-off a jeho fungovanie
2. Určenie počtu FV modulov a potrebnej plochy na inštaláciu systému
3. Predbežnú cenovú kalkuláciu systému bez nutnosti predloženia projektu
4. Výpočet max. ročného energetického zisku v kWh vzhľadom na danú lokalitu
5. Grafické znázornenie vývoja energetického zisku počas roka po mesiacoch.
6. Ekonomický prepočet návratnosti investície
7. Záruky a certifikácia

Cenník služieb:
Cenová ponuka FV systému                             79,- EUR s DPH (2.380,- Sk s DPH).