Fotovoltaika - FV pre firmy

Fotovoltaický systém GRID-ON:

Je to systém dodávajúci elektrickú energiu do rozvodnej siete, z ktorej je buď predávaná Slovenským elektrárňam za štátom stanovenú výkupnú cenu 0,28 € (8,40 Sk)/kWh, alebo je priamo spotrebovaná daným objektom. Skladá sa z troch častí:

                   

   1. FV panel                               2. Spojovacie                       3. Striedač
                                                             káble

Cenová ponuka - inštalovaný výkon 30 kW (PDF formát)
Cenová ponuka - inštalovaný výkon 100 kW (PDF formát)
Cenová ponuka - inštalovaný výkon 500 kW (PDF formát)
Cenová ponuka - inštalovaný výkon 1000 kW (PDF formát)

Máte záujem o vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky?
Vzhľadom na enormný dopyt po FV systémoch a veľkú zaneprázdnenosť našich pracovníkov sme boli nútení pristúpiť k spoplatneniu vypracovania cenovej ponuky, aby sme vyselektovali iba tých záujemcov, ktorí majú vážny záujem o inštaláciu FV systému. V prípade Vážneho záujmu kliknite na odkaz: Návrh FV systému  - po jeho vyplnení obdržíte obratom zálohovú faktúru, ktorá bude slúžiť na pokrytie režijných nákladov za výjazd, obhliadku objektu a spracovanie cenovej ponuky. Po jej úhrade Vás bude kontaktovať zamestnanec spoločnosti a dohodne si s Vami termín obhliadky.

Poplatok za vypracovanie cenovej ponuky bude
odpočítaný v prípade realizácie systému z celkovej fakturovanej sumy a zahŕňa nasledovné:

1. Popis systému Grid-off a jeho fungovanie
2. Určenie počtu FV modulov a potrebnej plochy na inštaláciu systému
3. Predbežnú cenovú kalkuláciu systému bez nutnosti predloženia projektu
4. Výpočet max. ročného energetického zisku v kWh vzhľadom na danú lokalitu
5. Grafické znázornenie vývoja energetického zisku počas roka po mesiacoch.
6. Ekonomický prepočet návratnosti investície
7. Záruky a certifikácia

Cenník služieb:
Cena za takúto cenovú ponuku je 395,- EUR s DPH (11.900,- Sk s DPH).