Komplexná obnova domov

Určite ste sa neraz zamysleli nad tým, akým spôsobom je možné čo najlepšie zrealizovať obnovou Vášho bytového domu a zistili ste, že neviete ako a na koho sa obrátiť? Na túto otázku Vám vie odpovedať jedine nezávislý odborník, ktorý stojí na Vašej strane a nie na strane jednotlivých dodávateľov.

Naša spoločnosť vám ponúka pomoc pri realizácii obnovy bytového domu od A (analýza stavu bytovky) po Z (záverečné odovzdanie diela) a poskytuje ochranu počas celej obnovy napr. pred nesprávnym výberom zateplenia, nesprávnym financovaním, nesprávnou postupnosťou krokov pri obnove, nesprávnym výberom realizačnej firmy, atď. Viac na Viete, že... 

Poradíme Vám nielen, aké sú Vaše možnosti pri obnove bytového domu, ale, čo je ešte dôležitejšie, ako je nevyhnutné jednotlivé časti obnovy časovo zosúladiť. Viac na Možnosti obnovy...

Samotnú obnovu nezrealizujete bez zabezpečenia financovania. My Vám poradíme napr. ako získať Dotáciu na odstránenie systémových porúch, ako získať Úver zo ŠFRB, resp. Pôžičku z Vládneho programu zateplovania alebo Dotáciu na solárne kolektory. Viac na Financovanie obnovy...

V prípade, že budete mať záujem o spoluprácu s nami, predstavíme Vám postupnosť jednotlivých krokov - naše riešenie, ktoré Vám vysvetlíme, vzájomne si ho odsúhlasíme a až potom pristúpime k samotnej realizácii. Viac na Naše riešenie...

Ako začať?

  1. Dôkladne si prečítajte odkazy na tejto stránke.
  2. Dôsledne vyplňte Dotazník - Obnova bytových domov, priložte k nemu kópiu Ročného zúčtovania spotreby Vášho bytového domu za posledné 3 roky a pošlite nám to všetko poštou, alebo zoskenované elektronicky na našu mailovú adresu.
  3. Dohodnite si s nami termín stretnutia, kde Vám veľmi radi vysvetlíme na základe informácii získaných z vyplneného dotazníka aké sú Vaše možnosti.                                                                   


Stojíme na Vašej strane!