Komplexná obnova domov - Možnosti obnovy


Pri obnove bytového domu platí nepísané pravidlo, že komplexná obnova bude vždy lacnejšia a rýchlejšia ako čiastočná. Do celkovej obnovy bytového domu patrí najmä:

1. Odstránenie systémových porúch:

                                                                                                                                      Podľa použitého konštrukčného systému sú panelové domy zaradené do skupín. Pre každý konštrukčný systém MVRR SR špecifikovalo problémové miesta (12 systémových porúch), ktoré treba sanovať. Na tieto práce je možné získať dotáciu.     

2. Zateplenie obvodového plášťa:

Je riešením pre 9 z 12 definovaných systémových porúch. Okrem zníženia spotreby energie o 30-60%, prináša zateplenie fasády aj zlepšenie architektonického vzhľadu a predĺženie životnosti budovy o 25 až 30 rokov.

3. Termoizolácia a hydroizolácia strechy:

Okrem zníženia spotreby energie o 20-30%, predchádza zateplenie a hydroizolácia strechy vzniku plesní najmä v najvrchnejších bytoch spôsobených zatekaním dažďovej vody.

4. Zateplenie stropov pivníc:

Zateplením stropov pivníc dôjde k výraznému zlepšeniu pohody a komfortu bývania v prízemných bytoch, nakoľko sa stratí efekt “studených nôh”. Zateplenie tiež prinesie úsporu energie na vykurovanie prízemných bytov. 

5. Rekonštrukcia zvodov a bleskozvodov:

Stavbu i údržbu bleskozvodu, ako aj overenie jeho funkčnosti môže vykonávať iba osoba s príslušnými odbornými skúškami. Okrem stavebných úradov vyžadujú  bezchybný stav bleskozvodu aj poisťovne. 

6. Výmena schodiskových a pivničných okien:

Predĺženie životnosti bytového domu. Staré schodiskové okná  sú miestom veľkých únikov tepla z bytového domu. Ročne bytový dom ušetrí  cca 5% nákladov na vykurovanie. Výmenou bude bytový  dom spĺňať požiadavky zákona č. 555/2005 O energetickej hospodárnosti budov. 

7. Rekonštrukcia balkónov a lodžií:

Rozhodujúce príčiny porúch balkónov a lodžií: zlé konštrukčné riešenie, poveternostné vplyvy, nesprávna prevádzka a údržba, mimoriadna udalosť. Najčastejšie poruchy balkónov vyplývajúce z uvedených príčin:

- degradácia nosnej balkónovej dosky, korózia výstuže   nosnej dosky,
- strata funkčnosti zábradlia, podlahy balkóna, oplechovania odkvapu,
- plesne v oblasti nadpražia pod balkónom a estetické nedostatky.
 

8. Výmena vchodových dverí:

Nový a moderný vzhľad, ochrana pred vstupom neželaných osôb. Lepšie tepelnoizolačné  vlastnosti, automatické zatváranie, elektronické zvončeky, dlhá životnosť a ľahká údržba a splnenie požiadaviek zákona č. 555/2005. O energetickej hospodárnosti budov.

9. Termostatizácia a vyregulovanie ÚK:

Z finančného hľadiska najrýchlejšie návratné je hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a sústavy dodávky ohriatej pitnej vody, termostatizácia (oboch sústav) a pri vykurovaní aj zavedenie pomerových rozdeľovačov spotreby tepla. Bytovka získa možnosť nastaviť  si dodávku tepla podľa svojich individuálnych potrieb a možnosť  znížiť spotrebu energie na vykurovanie v priemere o 10%.

10. Výmena stupačkových a ležatých rozvodov:

Až 30 % tepla sa stráca pri starých rozvodoch. Pri rozvodoch najviac trpia oceľové  pozinkované vodovodné rúrky, lebo pre kondenzáciu vzdušnej vlhkosti na ich povrchu dochádza k rozsiahlej korózii, ktorá  sa šíri z miest, kde je pozinkovaná vrstva narušená - zvarmi alebo mechanickými spojmi. Návratnosť investície je 3-5 rokov. 

11. Solárne systémy na ohrev teplej vody:

Inštaláciou solárneho systému na ohrev teplej vody môže bytový dom ušetriť  až 50 % nákladov na teplú vodu. Solárny systém má životnosť  30-50 rokov a návratnosť cca 8-11 rokov. Podmienkou inštalácie solárneho systému je inštalovaná výmenníková stanica KOST v bytovom dome.

12. Tepelné čerpadlá na ohrev teplej vody:

Výroba 99% TÚV počas letnej sezóny – nezávislosť na centrálnom dodávateľovi. Ročne bytový dom ušetrí  cca 30% nákladov na výrobu TÚV. Centrálny dodávateľ bude slúžiť  len ako záložný zdroj pre dodávku TÚV mimo vykurovacej sezóny. Možnosť riadenia tepelného čerpadla cez internet.

13. Senzorové osvetlenie spoločných priestorov:

Šetrenie nákladov na osvetlenie spoločných častí domu. Ročne bytový dom ušetrí  cca 30% nákladov na elektrickú energiu  pre osvetlenie. Pôvodné osvetlenie bude slúžiť  len ako záložný zdroj v prípade poruchy senzorového osvetlenia. Možnosť doplnenia úsporných žiaroviek do svietidiel. 

14. Rekonštrukcia výťahov a výťahových šácht:

Rekonštrukcia výťahov a výťahových šácht vyplýva so smernice EÚ s platnosťou od roku 2013, kedy bude musieť každý výťah v bytovom dome spĺňať predpísané parametre. V prípade,že výťahy nebudú vyhovovať príslušným normám, kontrola môže výťah odstaviť natrvalo z prevádzky. 

15. Ochrana proti graffity:

Enamo Grip je dvojzložkový polyuretánový email, ktorý vytvára jedinečne tvrdú a odolnú náterovú vrstvu. Používa sa najmä ako vrchný náter a ako prevencia proti graffity sa môže aplikovať ako jednonáterový systém. Aplikácia na kov, betón, murivo a drevo.


Máte záujem o realizáciu obnovy v spolupráci s nami? Kontaktujte nás alebo nám zašlite vyplnený Dotazník - Obnova bytových domov. Radi Vás navštívime a prediskutujeme Vaše možnosti.