Komplexná obnova domov - Viete, že... - Chyby pri projektovaní

Chyby pri vypracovaní projektovej dokumentácie (Výkaz výmer):

Predseda SVB si pred výberom projektanta nezabezpečí vypracovanie Energetického auditu u nezávislého energetického auditora, ktorý je podmienkou pre navrhnutie správneho zateplovacieho systému. Projektant nie je zodpovedný za navrhnutie správnej hrúbky zateplovacieho systému.

Predseda SVB si pre spracovanie projektu a Výkazu výmer nevyberie nezávislého projektanta, ale využije doporučenie správcu, resp. využije služby realizačnej firmy, ktorá vo svojej cenovej ponuke ponúka aj službu vypracovania projektu. Takýto projektant nemá záujem pracovať pre investora.

- takýto projektant vo väčšine prípadov projekty kopíruje bez skutočnej kontroly stavu bytového domu (pozrite si náš Dotazník - Obnova BD, čo všetko potrebujeme vedieť, a to je len malá časť potrebná k vypracovaniu správneho projektu). Opýtajte sa projektanta, resp. realizačnej firmy, ktorá navrhuje projekt, prečo ich to nezaujíma.

- takýto projektant urobí projekt šitý pre konkrétnu realizačnú firmu, t.j. navrhne zateplovací systém od výrobcu, ktorý realizačná firma realizuje, aj keď nie je vhodný pre daný typ bytového domu.

- pri spracovaní Výkazu výmer uvedie nesprávne množstvá zateplovacieho materiálu (stáva sa, že takýto projektant môže navýšiť jednotlivé položky až o 1000 m2. V takomto prípade vzniká situácia, že prepojená realizačná firma naceňuje skutočnú potrebu materiálu (t.j. o 1000 m2 menej) a ostatné konkurečné firmy naceňujú podľa predloženého projektu a Výkazu výmer. V tomto prípade jednoznačne vyhrá realizačná firma prepojená na projektanta.

>> späť