Komplexná obnova domov - Viete, že... - Chyby pri zateplovaní

Nesprávna aplikácia kontaktného zateplovacieho systému ETICS:

Lepidlo sa musí naniesť v súvislej vrstve a nie je len v niekoľkých bodoch. 

                

Prekrývanie systémových porúch zateplovacím systémom:

Zateplovací systém sa môže aplikovať podľa systému ETICS iba na opravený obvodový plášť a nesmú sa ním zakrývať trhliny, skorodované konštrukčné časti ani praskliny. V opačnom prípade dôjde za 5-7 rokov najskôr k presakovaniu vlhkosti, odúvaniu fasády, plesneniu fasády až nakoniec dôjde k totálnej deštrukcii zateplovacieho systému (viď foto nižšie).

                                       

Presakovanie vlhkosti z obvodového múru na povrch omietky:

Nesprávnou aplikáciou systému ETICS dochádza k tvorbe a zrážaniu vlhkosti pod izoláciou a následne jej presakovaniu na povrch omietky.

                

Odtláčanie a vydúvanie fasády od obvodového plášťa:

Ďalším následkom nesprávneho zateplenia je odtláčanie a vydúvanie zateplovacieho systému od múru.

             

Plesnenie fasády a plesnenie obvodového plášťa:

Predposledným štádiom nesprávneho zateplenia je vznik plesní priamo na fasáde ako aj plesnenie vnútorných omietok bytového domu a z toho vznikajúce alergie pre obyvateľov.

                 

                                        

Spadnutie zateplovacieho systému (deštrukcia):

Posledným štádiom nesprávneho zateplenia je úplná deštrukcia, t.j. odtrhnutie a spadnutie zateplovacieho systému na zem. Úplná deštrukcia sa spravidla prejaví po 7-10 rokoch, kedy vo väčšine prípadov zateplovacia firma už neexistuje a bytovému domu vzniknú nielen náklady na opravu zateplenia, ale aj náklady na odstránenie nemálo ton nerecyklovateľného odpadu.

             

     

>> späť