Lisovací systém - VIEGA Prestabo

Lisovací systém pre kúrenie, solárne rozvody a klimatizáciu - UHLÍKOVÁ OCEĽ

Ide o tvarovo stabilný systém pre rýchle a čisté inštalácie kúrenia a priemyselných zariadení.

Potrubie je zalisované za studena behom niekoľkých sekúnd so všetkými z toho vyplývajúcimi výhodami. Žiadne spoje sa nerobia pájkovaním alebo zváraním, t.j. nehrozí tu žiadne nebezpečenstvo požiaru (zvlášť dôležité pri realizácii sanácií).

Spojky Prestabo sú vybavené SC- Contur – bezpečnostnou kontúrou, ktorá je umiestnená na drážke lisovacej spojky. Jej funkcia spočíva v rozpoznaní nezalisovaného miesta spoja pomocou vytekajúcej vody pri plnení zariadenia v celom tlakovom rozmedzí od 1,0 do 6,5 barov. Pri skúškach vzduchom alebo inertným plynom je zaznamenaný na manometri od 110 mbarov do 3,0 barov viditeľný pokles tlaku.

Tvarovky Prestabo sú vyrobené z uhlíkovej ocele materiálovej triedy 1.0308 (E235), podľa DIN EN 10305-3 vo vnútri galvanicky pozinkované s vrstvou zinku 8-15 µ (modré chromátovanie). 

V systému Prestabo sú dodávané dve varianty systémových trubiek:

  • systémová trubka z uhlíkovej ocele materiálovej triedy 1.0308 (E235), podľa DIN EN 10305-3 vo vnútri galvanicky pozinkovaná,
  • systémová trubka z uhlíkovej ocele materiálovej triedy 1.0308 (E235), podľa DIN EN 10305 vo vnútri galvanicky pozinkovaná s umelohmotným plášťom z polypropylénu (PP) v bielej farby (RAL 9001).

Veľkosť trubiek a tvaroviek: 15, 18, 22, 28, 35, 42 a 54 mm ako aj 64,0, 76,1, 88,9 a 108,8 mm.

Elektro-hydraulické systémové lisovacie nástroje ako aj akumulátorové systémové lisovacie nástroje zhotovujú nerozoberateľné, pevné spojenia.

Oblasti použitia Prestabo:

- Kúrenie
- Solárne rozvody
- Uzatvorené chladiace a vykurovacie okruhy
- Zariadenia so stlačeným vzduchom
- Priemyselné zariadenia 

Označenie systémových trubiek a tvaroviek.

Aby nedošlo k zámenám s artiklom Sanpress Inox (nerezová oceľ), boli všetky tvarovky a systémové trubky Prestabo označené červeným symbolom. Okrem toho je SC-Contur označená červenou farbou.

Systém Prestabo nie je vhodný na rozvod pitnej vody.

Prestabo - prezentácia (súbor v PDF formáte)