Prietokové ohrievače vody - Viete že...

Vhodnosť použitia

Je veľmi dôležité si uvedomiť, k akému účelu bude Vás prístroj používaný. Podľa potreby vyberieme typ ohrievača.

Sociálne zariadenie, WC, pivnica, garáž - takže väčšinou len umytie rúk: dostačuje výkon prístroja 3,5 KW

Kuchynská linka v domácnosti - každodenná prevádzka: minimálny výkon prístroja by mal                                           dosahovať 4,4 kW, odporúčame však model 6,4 kW

Kuchynská linka v kancelárii - občasná prevádzka: dostačuje výkon prístroja 3,5 až 4,4 kW

Sprcha - núdzová - minimálny výkon prístroja by mal dosahovať 4,4 kW, je nutné počítať                                                              s minimálnym prietokom teplej vody, a je dôležité použiť úspornú                                       sprchovú ružicu

Sprcha - komfortná, denná - minimálny výkon prístroja by mal dosahovať 5,5 kW, odporúčame                                                                   však model 6,4 kW a vyššie


Prevádzkové podmienky

Zistite, či sú u Vás podmienky na prevádzku pretokového ohrievača optimálne.

Elektrická prípojka musí disponovať dostatočným istením (viac v tabuľkách tech. parametrov každého prístroja)

Napätie v elektrickej sieti by malo dosahovať 230 V. Platí pravidlo, že pokles napätia o 10 V má na svedomí pokles výkonu prístroja až o 20%.

Vodovodná prípojka, v prípade že používate vodu zo studne a nemáte nainštalovaný filter pevných častíc na prípojke do domu alebo chaty, odporúčame jeho inštaláciu. V opačnom prípade môže dôjsť k zaneseniu jemnej mechaniky prietokového ohrievača a k jeho neštandardnej prevádzke, alebo i poškodeniu.


Beztlakový alebo tlakový prístroj?

Medzi výkonom a úžitkovou hodnotou tlakového alebo beztlakového prístroja nie je žiadny rozdiel. Beztlakový prístroj však na rozdiel od tlakového, nie je určený na trvalé zaťaženie tlakom a preto musí byť zapojený na špeciálnu beztlakovú batériu.

Vďaka tomu sú obyčajne beztlakové prístroje jednoduchšie a lacnejšie. To však nemá na ich funkciu a životnosť žiadny vplyv. Odporúčame používať beztlakové batérie Q-termo, u ktorých dokážeme garantovať potrebné vlastnosti, kvalitu a dlhú životnosť.

Tlakový prístroj je určený pre montáž do systému na plný tlak vody a môže byť zapojený na akúkoľvek tlakovú vodovodnú batériu.

Beztlaková batéria funguje tak, že po otočení kohútika teplej vody dôjde k uvoľneniu ventilu a voda začne prúdiť do prístroja, kde sa ohreje, a teplá vyteká otvoreným odtokom priamo do ramienka vodovodnej batérie (nič jej už nestojí v ceste). Po uzavretí kohútika s teplou vodou sa odstaví telo ohrievača od plného tlaku a keď prístroj nepracuje, je v ňom tlak 0 MPa - preto je beztlakový. Studená voda u beztlakovej batérie ide priamo po otočení kohútika studenej vody do výtokového ramienka, tak ako u bežných batérií.


Pred prvým a každým ďalším zapojením prístroj odvzdušniť

Predstavte si, že necháte zapnutú rýchlovarnu kanvicu bez vody...ako dlho asi vydrží?

Preto je nutné vždy pred prvým a každým ďalším zapojením prístroj odvzdušniť. To znamená, že po pripojení prietokového ohrievača na vodovodnú batériu alebo do vodovodného systému, je nutné otočiť kohútikom teplej vody a nechať vytekať vodu tak dlho, pokiaľ "nevysyčí" všetok vzduch. To môže trvať i niekoľko minút. Až potom je prístroj odvzdušnený a môže sa zapojiť do elektrickej siete.


Bežná údržba

Pri zapojení je nutné skontrolovať, či vo vodovodnom systéme nie sú nečistoty, ktoré môžu ihneď upchať vtokové sítko prístroja (napr. zvyšky tesniacej hmoty).

Vtokové sítko prístroja je dobré pravidelne (cca 2x do roka) prečistiť od nečistôt.

CHATY, CHALUPY, ZÁHRADNÉ DOMČEKY: prístroj môže zamrznúť a dôjde k jeho nevratnému poškodeniu. Nestačí len vypustiť vodu zo systému, ale je nutné prístroj demontovať (veľmi jednoduchá operácia) a vodu z neho vytriasť alebo vyfúknuť. Pri opätovnom zapojení na jar je nutné znova prístroj odvzdušniť.