Referencie - Referencie rok 2006

Ohrev TÚV pre rodinný dom + podpora vykurovania

 Lokalita:                                   Nitra                      
 
Termín montáže:               10-2006           
 Objem ohrievanej vody:     300 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  2xSolárny kolektor SES GM 20 + 1xGM 10
 Počet vákuových trubíc:     50
 Popis systému:                  Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                   Košice
 Termín montáže:               10-2006           
 Objem ohrievanej vody:     300 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  1 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:     20
 Popis systému:                  Tlakový systém

Ohrev TÚV pre krytú plaváreň

 Lokalita:                                  Púchov
 Termín montáže:                09-2006           
 Objem ohrievanej vody:     468 000 litrov
 Typ solárneho zariadenia:   30 x Solárny kolektor SES GM 20
                                         30 x Solárny kolektor SES GM 10
 Počet vákuových trubíc:     900
 Popis systému:                  Tlakový systém


Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                  Horná Poruba
 Termín montáže:               08-2006           
 Objem ohrievanej vody:    300 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  3 x Solárny kolektor GM 10
 Počet vákuových trubíc:    30
 Popis systému:                 Tlakový systém


Ohrev TÚV pre jedáleň SOU

 Lokalita:                                  SOU Viničky
 Termín montáže:               06-2006           
 Objem ohrievanej vody:    1000 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  14 x Solárny kolektor GM 10
 Počet vákuových trubíc:    140
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev TÚV pre internát SOU

 Lokalita:                                  SOU Viničky
 Termín montáže:               06-2006           
 Objem ohrievanej vody:    800 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  10 x Solárny kolektor GM 10
 Počet vákuových trubíc:    100
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                Trenčín
 Termín montáže:              01-2006           
 Objem ohrievanej vody:   300 litrov
 Typ solárneho zariadenia: 3 x Solárny kolektor GM 10
 Počet vákuových trubíc:   30
 Popis systému:                DBS systém

Ohrev TÚV pre bytový dom

 Lokalita:                                Trenčín
 Termín montáže:             10-2005           
 Objem ohrievanej vody:   1000 litrov
 Typ solárneho zariadenia:16 x Solárny kolektor GM 10
 Počet vákuových trubíc:   160
 Popis systému:                Tlakový systém