Referencie - Referencie rok 2007

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                 Beluša
 Termín montáže:              11-2007           
 Objem ohrievanej vody:   300 litrov
 Typ solárneho zariadenia: 3 x Solárny kolektor SES GM 10
 Počet vákuových trubíc:    30
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev TÚV pre Penzión

 Lokalita:                                 Hurbanovo
 Termín montáže:              11-2007           
 Objem ohrievanej vody:   500 litrov
 Typ solárneho zariadenia: 2 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:    40
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev TÚV pre Domov dôchodcov

 Lokalita:                                  Košeca
 Termín montáže:               08 -2007           
 Objem ohrievanej vody:    900 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  8 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:    160
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev TÚV pre Penzión

 Lokalita:                                  Radava
 Termín montáže:               08 -2007           
 Objem ohrievanej vody:    500 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  5 x Solárny kolektor SES GM 10
 Počet vákuových trubíc:    50
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                 Topoľčany
 Termín montáže:               08 -2007           
 Objem ohrievanej vody:    200 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  1 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:    20
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                  Hurbanovo
 Termín montáže:               08 -2007           
 Objem ohrievanej vody:    200 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  1 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:    20
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                  Nitra
 Termín montáže:               07 -2007           
 Objem ohrievanej vody:    300 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  1 x Solárny kolektor SES GM 10+1 x GM 20
 Počet vákuových trubíc:    30
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev bazéna 15x3x1,5/0,4 (60 m3) + temperovanie pivnice v zimnom období

 Lokalita:                                  Košice
 Termín montáže:               07 -2007           
 Objem ohrievanej vody:    60 000 litrov
 Typ solárneho zariadenia:  5 x Solárny kolektor SES GM 10
 Počet vákuových trubíc:    50
 Popis systému:                 Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                 Veľké Chlievany
 Termín montáže:              05 -2007           
 Objem ohrievanej vody:   300 litrov
 Typ solárneho zariadenia: 1 x Solárny kolektor SES GM 10 + 1 x GM 20
 Počet vákuových trubíc:   30
 Popis systému:                Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                 Bratislava
 Termín montáže:              05 -2007           
 Objem ohrievanej vody:   300 litrov
 Typ solárneho zariadenia: 3 x Solárny kolektor SES GM 10
 Počet vákuových trubíc:   30
 Popis systému:                Tlakový systém

Ohrev bazéna 10x4x1 m (40 m3)

 Lokalita:                                Považská Bystrica
 Termín montáže:              05 -2007           
 Objem ohrievanej vody:   34 000 litrov
 Typ solárneho zariadenia: 2 x Solárny kolektor SES GM 30
 Počet vákuových trubíc:   60
 Popis systému:                Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                Trenčianska Turná
 Termín montáže:              05 -2007           
 Objem ohrievanej vody:   200 litrov
 Typ solárneho zariadenia: 1 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:   20
 Popis systému:                Tlakový systém

Ohrev TÚV pre podnikateľský subjekt

 Lokalita:                                 Považská Bystrica
 Termín montáže:              04 -2007           
 Objem ohrievanej vody:   300 litrov
 Typ solárneho zariadenia: 3 x Solárny kolektor SES GM 10
 Počet vákuových trubíc:   30
 Popis systému:                Tlakový systém