Referencie - Referencie rok 2008

Ohrev TÚV pre bytový dom - tepelné čerpadlo

 Lokalita:                                    Púchov
 Termín montáže: 
                08-2008          
 Objem ohrievanej vody:      1000 litrov
 Typ zariadenia:                   Tepelné čerpadlo MACH ZR-E 48
 Typ TČ:                               voda/voda
 Popis systému:                   Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                    Pecs, Maďarsko
 Termín montáže:                 07-2008           
 Objem ohrievanej vody:      500 litrov
 Typ solárneho zariadenia:    3 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:      60
 Popis systému:                   Tlakový systém

Vykurovanie a ohrev vody pre rodinný dom - tepelné čerpadlo

 Lokalita:                                    Briestenné
 Termín montáže:                 05-2008           
 Objem ohrievanej vody:      400 litrov
 Typ zariadenia:                   Tepelné čerpadlo Chameleon 19,6
 Počet zariadení:                  1
 Popis systému:                   Tep.čerpadlo Chameleon 19,6 na 
                                          vykurovanie a ohrev vody

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                    Pecs, Maďarsko  
 Termín montáže:                 05-2008           
 Objem ohrievanej vody:      500 litrov
 Typ solárneho zariadenia:    3 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:      60
 Popis systému:                   Tlakový systém

Výroba elektrickej energie pre horskú chatu

 Lokalita:                                    Vyšné Ružbachy
 Termín montáže:                 05-2008           
 Inštalovaný výkon:             250 W
 Typ zariadenia:                   Fotovoltaický panel
 Počet panelov:                    2
 Popis systému:                   el.energia pre osvetlenie, TV a chladničku

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                    Pecs, Maďarsko
 Termín montáže:                 04-2008           
 Objem ohrievanej vody:      100 litrov
 Typ solárneho zariadenia:    1 x Solárny kolektor SES GM 10
 Počet vákuových trubíc:      10
 Popis systému:                   Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                     Pecs, Maďarsko 
 Termín montáže:                 04-2008           
 Objem ohrievanej vody:      100 litrov
 Typ solárneho zariadenia:    1 x Solárny kolektor SES GM 10
 Počet vákuových trubíc:      10
 Popis systému:                   Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom
 Lokalita:                                    Vyšné Ružbachy 
 Termín montáže:                 04-2008           
 Objem ohrievanej vody:      200 litrov
 Typ solárneho zariadenia:    2 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:      20
 Popis systému:                   Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                    Pecs, Maďarsko
 Termín montáže:                 03-2008           
 Objem ohrievanej vody:      200 litrov
 Typ solárneho zariadenia:    1 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:      20
 Popis systému:                   Tlakový systém


Ohrev TÚV pre rodinný dom

 Lokalita:                                    Pecs, Maďarsko
 Termín montáže:                 02-2008           
 Objem ohrievanej vody:      500 litrov
 Typ solárneho zariadenia:    3 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:      60
 Popis systému:                   Tlakový systém

Ohrev TÚV pre rodinný dom
 Lokalita:                                    Bratislava
 Termín montáže:                 02-2008           
 Objem ohrievanej vody:      200 litrov
 Typ solárneho zariadenia:    2 x Solárny kolektor SES GM 20
 Počet vákuových trubíc:      20
 Popis systému:                   Tlakový systém