Referencie - Referencie rok 2009

Ohrev TÚV a ÚK pre bytový dom - tepelné čerpadlo

 Lokalita:                                    Nové Zámky
 Termín montáže: 
                04-2009          
 Objem ohrievanej vody:      1000 litrov
 Typ zariadenia:                   2x Tepelné čerpadlo MACH Chameleon 34,0
 Typ TČ:                               vzduch/voda
 Popis systému:                   Tlakový systém