Solárne systémy

Základné cenové zostavy solárnych systémov:

ÚčelPočet osôb

Zostava

Názov zostavy

 Cena zostavy      v Sk s DPH

2-4
    


1 x 20-trubicový kolektor

SES GM Basic 
3 721 EUR
(112 104 Sk)
                      

3-4


2 x plochý kolektor

SchucoSol K Basic

3 551 EUR  

 (107 006 Sk)  

4-5


3 x 10-trubicový kolektor

SES GM Comfort

5 118 EUR 
 

(154 212 Sk)

4-5


3 x plochý kolektor


SchucoSol K Comfort

4 809 EUR 

(144 889 Sk)

 2-3


4 x 20-trubicový kolektor

SES GM Delux
                                        

  12 874 EUR

(387 870 Sk)

 

3-5
  5 x plochý kolektorSchucoSol K Pool

7 738 EUR 

(233 124 Sk)
                        

 3-5

5 x 20-trubicový kolektor
SES GM Pool

13 395 EUR

(403 561 Sk)

Máte vážny záujem o kúpu solárneho systému a potrebujete vypracovať cenovú ponuku pre Váš dom na základe obhliadky? Kliknite na odkaz: Návrh solárneho systému - po jeho vyplnení obdržíte zálohovú faktúru, ktorá bude slúžiť na pokrytie režijných nákladov za výjazd, obhliadku objektu a spracovanie cenovej ponuky. Po jej úhrade Vás bude kontaktovať zamestnanec spoločnosti a dohodne si s Vami termín obhliadky. Do 7 dní Vám zašleme vypracovanú cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:

  • Cenová ponuka v podrobnej štruktúre (položkovitý výkaz/výmer)
  • Schéma zapojenia solárneho systému
  • Grafické znázornenie výkonu solárneho systému počas roka
  • Ekonomický prepočet návratnosti

Poplatok za cenovú ponuku bude odpočítaný v prípade realizácie solárneho systému z konečnej faktúry.

Cenník služieb:
Cenová ponuka                                          79 EUR s DPH                (2 380 Sk s DPH)