Solárne systémy - Cenník

Máte vážny záujem o kúpu solárneho systému a potrebujete vypracovať cenovú ponuku pre Váš dom na základe obhliadky? Kliknite na odkaz: Návrh solárneho systému - po jeho vyplnení obdržíte obratom zálohovú faktúru, ktorá bude slúžiť na pokrytie režijných nákladov za výjazd, obhliadku objektu a spracovanie cenovej ponuky. Po jej úhrade Vás bude kontaktovať zamestnanec spoločnosti a dohodne si s Vami termín obhliadky. Do 7 dní Vám zašleme vypracovanú cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:

  • Cenová ponuka v podrobnej štruktúre
  • Schéma zapojenia solárneho systému
  • Grafické znázornenie výkonu solárneho systému počas roka
  • Ekonomický prepočet návratnosti

Poplatok za cenovú ponuku bude odpočítaný v prípade realizácie solárneho systému z konečnej faktúry.

Cenník služieb:
Cenová ponuka                                    79 € s DPH       (2 380 Sk)