Solárne systémy - Návrh solárneho systému

Pri projektovaní a návrhu solárnych systémov je dôležité vedieť:

  1. Aké sú silné a slabé stránky solárnych systémov
  2. Rozdiel medzi trubicovými kolektormi a plochými kolektormi
  3. Čo ovplyvňuje výkon solárneho systému
  4. Najčastejšie otázky a odpovede
  5. Typové cenové ponuky

Máte vážny záujem o kúpu solárneho systému a potrebujete vypracovať cenovú ponuku pre Váš dom na základe obhliadky? Kliknite na odkaz: Návrh solárneho systému - po jeho vyplnení obdržíte obratom zálohovú faktúru, ktorá bude slúžiť na pokrytie režijných nákladov za výjazd, obhliadku objektu a spracovanie cenovej ponuky. Po jej úhrade Vás bude kontaktovať zamestnanec spoločnosti a dohodne si s Vami termín obhliadky. Do 7 dní Vám zašleme vypracovanú cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:

  • Cenová ponuka v podrobnej štruktúre (položkovitý výkaz/výmer)
  • Schéma zapojenia solárneho systému
  • Grafické znázornenie výkonu solárneho systému počas roka
  • Ekonomický prepočet návratnosti

Poplatok za cenovú ponuku Vám bude odpočítaný v prípade realizácie solárneho systému z konečnej faktúry.

Cenník služieb:
Cenová ponuka                                    66,06 €  s DPH    (1.990 Sk)