Solárne systémy - Návrh solárneho systému - Čo ovplyvňuje výkon

Faktory ovplyvňujúce výkon kolektora:

 1. Typ kolektora, jeho vlastnosti a účinnosť.
 2. Vzťah medzi vonkajšou a požadovanou teplotou vody.
 3. Tepelné straty.
 4. Orientácia kolektorov vzhľadom k svetovým stranám. Optimálna pozícia klektora je smerom na juh. Pokiaľ to ale podmienky nedovoľujú napr. pri členitej alebo nevhodne orientovanej streche, je možné kolektor umiestniť v smere ±25 stupňov od južného smeru a odchýlku korigovať pootočením vákuových trubíc. Natočením trubíc je možné upraviť (zmenšiť) aj maximálny výkon kolektora. Výhľad smerom na juh by nemal byť zatienený stromami alebo inými prekážkami.Solárne kolektory dosahujú najvyšší výkon pri orientácii na juh, resp. na juhovýchod alebo juhozápad. Najnižší výkon kolektory dosahujú pri orientácii na sever.
 5. Sklon kolektorov. Najoptimálnejším celoročným sklonom je sklon 45°. V prípade, že je možné meniť sklon aj počas jednotlivých ročných období, odporúčame v zime sklon strmší, v lete zase plochší.  

  Percentuálna účinnosť kolektora v závislosti
  od sklonu a orientácie (% účinnosť)


   Orientácia Sklon

  Azimut ±0 (smer Juh)

  Azimut ±22,5

  Azimut ±45

  Azimut ±67,5

  Azimut
  ±90

  (Smer V-Z)


  0 stupňov

  0

  0

  0

  0

  0


  15 stupňov

  0

  0

  0

  0

  0


  30 stupňov

  99

  98

  94

  88

  81


  45 stupňov

  100

  99

  95

  89

  82


  60 stupňov

  97

  95

  92

  85

  78


  90 stupňov

  77

  75

  70

  61

  50


        6.  Lokalizácia (nadmorská výška, podnebie, zemepisná šírka a dĺžka).