Solárne systémy - Návrh solárneho systému - Otázky a odpovede

1. Solárny systém nikdy nebude schopný rovnomerne pokryť 100% Vašej potreby teplej vody alebo vykurovania. Keďže solárny kolektor pracuje len počas dňa (v lete sú dni dlhšie, v zime kratšie) a nie v noci, pri použití plochých kolektorov sa dosahujú maximálne 50%-né ročné úspory a pri použití trubicových koletorov maximálne 70%-né úspory energie na ohrev TÚV.

2. Návratnosť investície do solárneho ohrevu vody sa bez dotácie začína min. od 8-10 rokov. Ak Vám niekto vypočíta návratnosť nižšiu, nezapočítal do celkovej investície napr. montáž, dopravu, solárne potrubie, solárnu kvapalinu, izoláciu solárneho potrubia, zásobník, drobný inštalačný materiál atď., ktoré vedia dodatočne navýšiť cenu investície aj o 30%.   

3. Ročný výkon solárnych kolektorov nikdy nemôže byť vyšší ako 1000 W/1 m2 absorpčnej plochy kolektora. Tento výkon je možné dosiahnuť iba pri kolmom dopade slnečného žiarenia (max. počas jednej hodiny cez obed) za bezoblačného počasia pri 30 °C

4. Výkon solárneho kolektora (kWh) závisí od veľkosti absorpčnej plochy a od jej účinnosti. Pri porovnávaní výkonov si najskôr zistite veľkosť celkovej absoprčnej plochy kolektora a jej účinnosť bez tepelných strát. Až následne urobte porovnanie výkonu na 1 m2, nakoľko výrobcovia častokrát udávajú výkon celého kolektora, ktorý má absorpčnú plochu vždy väčšiu ako 1 m2

      5. Vákuový trubicový kolektor má oveľa nižšie tepelné straty ako plochý kolektor. Vo vákuových trubiciach zabezpečuje vákuum takmer nulové tepelné straty, kým v plochom kolektore nehovoríme o vákuu ale o podtlaku, ktorý nemá tepelno-izolačné vlastnosti ako vákuum. Z tohto dôvodu dosahujú vákuové trubicové kolektory celoročný výkon vyšší ako ploché kolektory. Ploché kolektory zase dosahujú vyšší výkon počas leta, lebo kolektor je vďaka slabej izolácii ohrievaný aj okolitým prostredím. Na druhej strane výkon plochých kolektorov v zime klesá na max. 25%, kým výkon u trubicových kolektorov klesne iba na 69%. Na obrázku (termofoto) je porovnanie izolačných vlastností trubicového kolektora (vľavo) a plochého kolektora (vpravo).

 Termosnímka kolektorov

     6. V zmysle slovenského práva musí byť solárny kolektor certifikovaný a výrobca Vám musí na požiadanie tento certifikát predložiť. V prípade slovenského výrobcu ide o značku zhody Csk, v prípade zahraničného výrobcu ide o certifikát CE. Akékoľvek iné certifikáty nemôžu nahradiť tieto dva a sú iba doplnkové.

Najčastejšie kladené otázky:

(Frequently Asked Questions - FAQ)

Aké je na Slovensku slnečné žiarenie?
Celkové ročné globálne žiarenie na Slovensku je 1191 kWh/m2 (Zdroj: MŽP SR, 2002 na základe štatistických údajov z obdobia 1966-1990). Takého žiarenie bez problémov ročne poskytne 50-70% požadovanej teplej vody pre domácnosti. V lete je to niekedy viac ako 100% potreby, na jar alebo na jeseň 30-50% a v zime iba 10-20%. V prechodných obdobiach a v zime solárny systém vodu iba predhrieva, čím opäť šetrí plynový alebo elektrický doohrev TÚV. 

Kde je možné inštalovať solárne kolektory?
Solárne kolektory môžu byť inštalované na zemi (oceľová roznášacia konštrukcia na betónových kockách), na rovnej streche (oceľová roznášacia konštrukcia na betónových kockách), na šikmej streche (hliníková roznášacia konštrukcia na montážnych hákoch), integráciou do šikmej strechy (len ploché kolektory), kolmo na fasáde domu ((hliníková roznášacia konštrukcia pripevnená o murivo). Ideálne miesto na inštaláciu solárneho kolektora je plocha orientovaná na juh, so sklonom 45°, čo najbližšie k zásobníku vody.

Na akú teplotu vie ohriať solárny systém vodu v zásobníku?
Ak je slnečné počasie a nie je odber vody zo zásobníka, teplota v zásobníku môže dosiahnuť aj 90°C a viac. Pri prekročení tejto teploty však dochádza k prehriatiu solárneho systému, znehodnoteniu solárnej kvapaliny a k zavzdušneniu systému, čo predstavuje pre prevádzkovateľa náklady naviac na výmenu kvapaliny a na servisný zásah ohľadom nového natlakovania systému. Optimálna teplota, ktorá sa nastavuje v riadiacej jednotke pre zásobník, je mimo leta 55°C. V mesiacoch jún, júl, august odporúčame nastaviť teplotu pre zásobník 80°C. Takto si zabezpečíte maximálne využitie solárneho systému.

Je možné solárnym systémom vykurovať dom?
Technicky je to možné. Ak ale zohľadníme ekonomiku solárneho vykurovania, je toto vykurovanie vhodné len pre podlahové kúrenie s čo najnižšími teplotami vstupnej vody(vstup 35°C/výstup 30°C), nakoľko solárny systém v zime (sú krátke dni) vie ohriať vodu do kúrenia na max. 35°C.

Je možné pre solárny systém na ohrev vody použiť môj starý zásobník?
Je to možné len za predpokladu, že je bivalentný (má 2 špirály). Spodná špirála musí byť napojená na solárne potrubie, v ktorom prúdi solárna kvapalina - tú ohrieva solárny kolektor a tá ohrieva vodu v zásobníku. Vrchná špirála je napojená na doplnkový zdroj ohrevu vody v prípade, že je noc alebo je cez deň nepriaznivé počasie a solárny kolektor neohreje vodu v zásobníku na požadovanú teplotu.

Kto bude montovať solárny systém?
Externá montážna firma, s ktorou máme podpísanú zmluvu o spolupráci. Sú to kúrenári, ktorí boli vyškolení na montáž našich solárnych systémov a boli preverení našou firmou.

Aká je životnosť solárneho systému?
Životnosť systému je min. 20 rokov, aj keď reálna životnosť by mala presiahnuť 30 rokov, nakoľko celý solárny systém je vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov ako je nerez, hliník, meď, sklo a minerálna vlna.

Koľko kolektorov budem potrebovať pre môj rodinný dom?
Správny návrh solárneho systému závisí od množstva faktorov, ktoré ovplyvňujú nielen počet kolektorov, ale aj cenu investície. Kliknite na - Základné solárne zostavy.