Solárne systémy - Návrh solárneho systému - Rozdiely v kolektoroch

Trubicové solárne kolektory:

 1. Trubicový kolektor pracuje aj počas období bez priameho slnečného svitu, vrátane zimného obdobia, nakoľko je schopný absorbovať aj difúzne žiarenie vďaka vysoko selektívnemu absorpčnému povrchu.
 2. Trubicový kolektor dosahuje pri rovnakej absorpčnej ploche takmer dvojnásobne vyšší výkon oproti plochému kolektoru, nakoľko dokáže absorbovať globálne žiarenie aj zo zadnej strany vákuovej trubice, ak je kolektor montovaný na reflexnú plochu alebo je doplnený o zrkadlový set.
 3. Vysoký výkon kolektora umožňuje dosiahnuť pri optimálnej prevádzke až 70% úsporu elektrickej energie potrebnej na ohrev TÚV.
 4. Vákuové trubice majú vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu, nakoľko sú vyrobené z tvrdeného borosilikátového skla o hrúbke 2,5 mm.
 5. Vákuové trubice majú vysokú odolnosť voči vonkajšiemu znečisteniu vďaka svojmu valcovitému tvaru a ich odsadenia od seba, čo umožňuje všetkým nečistotám – sneh, lístie, konáriky, prach, atď. prepadnúť medzi trubice pod kolektor a tak umožniť kolektoru takmer nepretržitú a bezúdržbovú prevádzku. 
 6. Trubicový kolektor má vyššiu odolnosť voči poveternostným podmienkam, pretože vákuové trubice sú od seba odsadené a umožňujú prienik vetra cez kolektor. Plochý kolektor naopak musí odolávať vetru celou svojou plochou, čím sa jeho odolnosť voči vetru výrazne znižuje.
 7. Trubicový kolektor má veľmi jednoduchú montáž. Napojenie trubíc sa realizuje suchou cestou, teda bez priameho kontaktu medzi nosným médiom a solárnym médiom, čím vzniká perfektné napojenie trubíc, ktoré umožňuje aj výmenu jednotlivých trubíc pri prevádzke kolektora pod tlakom. Pri poškodení plochého kolektora je nutné najskôr odpojiť celý solárny systém a až potom realizovať jeho výmenu.
 8. Trubicový kolektor má zanedbateľné tepelné straty, pretože vo vnútri vákuových trubíc je vákuum 5x10-3 Pa. Výkon trubicového kolektora preto ovplyvňuje vonkajšia teplota len vo veľmi malej miere. Z tohto dôvodu si zachováva vákuová trubica teplotu vonkajšieho prostredia aj napriek tomu, že TÚV je v solárnom systéme ohriata napr. na +150 °C. U plochých kolektorov nie je vo vnútri kolektora vákuum ale podtlak, ktorý nemá také tepelno-izolačné vlastnosti ako vákuum. Preto pri nízkych teplotách musí plochý kolektor najskôr ohriať „sám seba“ a až potom je schopný odovzdávať teplo teplonosnej látke v solárnom systéme.

     Termosnímka kolektorov

Ploché solárne kolektory:

 1. Plochý solárny kolektor sa vyrába modernou priemyselnou metódou spájania, bez nitových spojov, skrutiek alebo tradičných tesniacich látok, ktoré postupom času povoľujú a môžu byť netesné. 
 2. Vysoko účinný plochý kolektor zabezpečuje vysokú mieru absorpcie tepla najmä v letných a prechodných obdobiach, to znamená, že plochý kolektor má v lete vyšší výkon ako trubicový kolektor.
 3. Jednoduchá montáž s možnosťou sériového alebo paralelného zapojenia pre zvýšenie výkonu.
 4. Vysokokvalitné materiály zabezpečujúce životnosť minimálne 20 rokov.
 5. Vysoký výkon plochého kolektora umožňuje v lete pri optimálnych podmienkach dosiahnuť až 70% úspory energie na ohrev TÚV.