Solárne systémy - Produkty SES - Ploché kolektory

Plochý kolektor  SchücoSol K

Vysoko výkonný plochý slnečný kolektor SchücoSol K premieňa slnečnú energiu na teplo. Môže byť použitý na ohrev teplej vody, vykurovacej vody a vody v bazénoch. Vďaka kvalitnej absorpčnej vrstve Sunselect a optimálnej tepelnej izolácii sú tepelné straty minimalizované. Prenos tepla do zásobníka sa uskutočňuje prostredníctvom mrazu odolnej a netoxickej solárnej kvapaliny. Popri optimalizovanom výkone stála pri vývoji v popredí hlavne vysoká životnosť a jednoduchá montáž.

SchücoSol K je štandardne dodávaný v prevedení „hliníkčierna“. Potrubné vedenie: meander, 2 prípojky na kratšej strane kolektora

Jednoduchá montáž

Montáž kolektora SES je vďaka priateľským riešeniam detailov staticky testovanej spodnej konštrukcie kolektora veľmi jednoduchá a rýchla. Pri strešnej montáži sa po vysunutí niekoľkých škridiel priskrutkujú montážne dosky na krokvy. Strešné kotvy pre spodnú konštrukciu solárnych kolektorov sa zavesia na tieto zaťažiteľné montážne dosky. Penová výstuž pod strešnou kotvou efektívne zabraňuje tvorbe zvuku - aj pri silnej záťaži vetra. Potom môže byť strecha znova pokrytá, keďže všetky časti montážnej konštrukcie sú pripevnené na strešných kotvách.

Spôsob montáže:

                   

           Montáž na šikmú strechu       Montáž integrácie do strechy Montáž na rovnú strechu

Vysokokvalitné materiály

Pre spoľahlivosť, prevádzkovú bezpečnosť a dlhú aktívnu životnosť na vysokej úrovni boli na výrobu kolektora SES použité vysoko kvalitné materiály. Rám kolektora je vyrobený z hliníka, tabula kolektora 4mm hrubého ESG solárneho skla úspešne testovaného proti krupobitiu podľa normy DIN12 975.Tabuľa je spolu s profilom EPDM plynule zatesnená do rámu. Na optimálny prenos energie je použitý absorpčný medený plech pokrytý absorpčnou vrstvou Sunselect nanášanou vo vákuu, ktorý je špeciálnou letovacou metódou spojený s medenými rúrkami v tvare meandra.

                                 

   Kontinuálne tesnenie tabule      Priletovaný meandrový          Absorpčný plech
                                                       rozvod                    s vrstvou Sunselect

Použitie

Plochý solárny kolektor SES je možné používať aj na celoročnú prevádzku, pričom ale v zimných obdobiach nedosahujú také vysoké výkony ako v lete a to z toho dôvodu, že ploché kolektory nemajú pod sklenou tabulou vákuum ktoré zabraňuje tepelným stratám.

Ploché kolektory sa používajú na ohrev TÚV pre domácu spotrebu, komplexné kombinované systémy ohrevu TÚV, dodatočná podpora vykurovania, sezónny ohrev bazéna.

Výhody:

  • Vysoko účinný kolektor zabezpečuje vysokú mieru absorpcie tepla.
  • Vysoko kvalitná absorpčná vrstva Sunselect nanášaná špeciálnou metódou vo vákuu.
  • Jednoduchá montáž s možnosťou sériového alebo paralelného zapojenia pre zvýšenie výkonu.
  • Vysokokvalitné materiály zabezpečujúce životnosť minimálne 20 rokov.
  • Vysoký výkon kolektora umožňuje pri optimálnych podmienkach dosiahnuť až 70% úspory energie na ohrev TÚV.
  • Vysoká konkurencieschopnosť vo vzťahu cena/výkon.

Solárny systém SES

Kompletný a vysokokvalitný solárny systém značky SES umožňuje rýchle plánovanie zariadenia a bezpečnú montáž. Všetky komponenty sú vzájomne ideálne zladené pre tri najčastejšie prípady použitia:

1.     Solárny ohrev TÚV

2.     Solárna podpora vykurovania

3.     Solárny ohrev TÚV s podporou vykurovania v zime a ohrev bazéna v lete

Základné časti solárneho systému: 

                         

1.Solárny kolektor SES        2. Spodná konštrukcia          3. Zásobník                    4.Solárny 
                                                                           
so sol. stanicou                 regulátor