Solárne systémy - Produkty SES - Príslušenstvo

A. Trubicový solárny kolektor SES GM

  101 101 SES GM-10 Solárny kolektor
  101 103 SES GM-10 Montážny set na šikmú plochu   
  101 104 SES GM-10 Montážny set na šikmú strechu so zmenou sklonu  
  101 105 SES GM-10 Montážny set na rovnú plochu
  101 106 SES GM-10 Zrkadlový set
  101 201 SES GM-20 Solárny kolektor
  101 203 SES GM-20 Montážny set na šikmú plochu 
  101 204 SES GM-20 Montážny set na šikmú strechu  so zmenou sklonu   
  101 205 SES GM-20 Montážny set na rovnú plochu 
  101 206 SES GM-20 Zrkadlový set
  101 001  SES GM Trubica 70-1900         

B. Plochý solárny kolektor SES

  221 894 Plochý solárny kolektor SchucoSol K                        
  221 642  Montážny set na šikmú plochu pre 2 kol. zvisle, vedľa seba
  221 666 Montážny set na šikmú plochu pre 3.kol. zvisle, vedľa seba         
  221 671 Montážny set na šikmú plochu pre 4.kol.zvisle, vedľa seba
  221 672  Montážny set na šikmú plochu pre 5.kol.  zvisle, vedľa seba     
  221 937 Montážny set na šikmú plochu pre 2.kol. horizontálne, vedľa seba
  221 738 Montážny set na šikmú plochu pre 2.kol. horizontálne, nad sebou
  221 767 Montážny set na šikmú plochu pre 3.kol. horizontálne, nad sebou
  221 775 Montážny set na šikmú plochu pre 4.kol. horizontálne, nad sebou
  221 857 Montážny set na šikmú plochu pre 5.kol. horizontálne, nad sebou
  221 938 Uholník na rovnú plochu pre 45° (2k-3ks, 3k-4ks, 4k-5ks, 5k-6ks)
  221 940 Kríž výstužný k uholníku na rovnú plochu pre 2 kolektory
  231 039 Prepojovacia sada poľa kolektorov (+ snímač teploty) s potrubím
  231 040 Prepojenie 2 kolektorov
  231 215 Spojka 90° 15x12 na prepojenie cez šróbové spoje - 2 ks
  231 216 Spojka T-kus 18x18x18 vrátane redukcie 2x18x15, 1x18x15 - 2 ks
  231 217 Spojka jednoduchá, 2x šróbový spoj, priamy 12 mm- 2 ks
  231 214 Spojka, 2x šróbový spoj, priamy 15x15 mm - 2 ks
  222 088 SES Strešná kotva VA, na mont.latu- šikmá strecha (set)
  222 537 SES Krídlová matica / 50
  222 094 SES Skrutka s obdĺžnikovou hlavou / 100
  222 752 SES Držiak kolektora / 50
  222 543 SES Spojovací set
  222 395 SES Podložka, ušľachtilá oceľ / 200
  222 438 SES Poistka proti sklznutiu kolektora / 50
  222 536 SES Skrutka s valcovou hlavou M8x10/100
  222 535 SES Skrutka s valcovou hlavou M8x20/100

C. Monovalentné zásobníky

  222 854 Monovalentný zásobník TÚV 120L                  
  222 855  Monovalentný zásobník TÚV 150L   
  222 856 Monovalentný zásobník TÚV 200L  
  222 857 Monovalentný zásobník TÚV 300L                                            
  222 858 Monovalentný zásobník TÚV 400L
  222 859 Monovalentný zásobník TÚV 500L

D. Bivalentné zásobníky

  222 863 Bivalentný zásobník DUO 200L                        
  222 860 Bivalentný zásobník DUO 300L                                               
  222 861 Bivalentný zásobník DUO 400L
  222 862 Bivalentný zásobník DUO 500L

E. Kombinované zásobníky pre TÚV + kúrenie

  222 786  Kombinovaný zásobník TTK 550-150                                                
  222 788 Izolácia pre TTK 550-150                       
  222 785 Kombinovaný zásobník TTK 750-150 
  222 787 Izolácia pre TTK 750-150
  222 864 Kombinovaný zásobník TTK 900-200
  222 865 Izolácia pre TTK 900-200
  222 866 Kombinovaný zásobník FSK 750
  222 868 Izolácia pre FSK 750
  222 867 Kombinovaný zásobník FSK 1000
  222 869 Izolácia pre FSK 1000

F. Akumulačné zásobníky

  222 870 Akumulačný zásobník s výmenníkom  P SWT 500                                                


    
  222 876 Izolácia pre P SWT 500
  222 871 Akumulačný zásobník s výmenníkom  P SWT 800L
  222 877 Izolácia pre P SWT 800
  222 872 Akumulačný zásobník s výmenníkom  P SWT 1000L 
  222 878 Izolácia pre P SWT 1000  
  222 873 Akumulačný zásobník P 800L  bez výmenníka
  222 877 Izolácia pre P 800
  222 874 Akumulačný zásobník P 1000L  bez výmenníka
  222 878 Izolácia pre P 1000
  222 875 Akumulačný zásobník P 1500L  bez výmenníka
  222 879 Izolácia pre P 1500

G. Elektrické ohrevné telesá pre zásobník TÚV

  807 003 Elektro vložka 2 kW    

      
  807 004 Elektro vložka 3 kW
  807 001 Elektro vložka 6 kW
  807 002  Elektro vložka 9 kW    
  807 005 Elektro vložka 3 kW s termostatickou hlavou          
  222 934 Elektro vložka 3-6 kW s termostatickou  lavou                      

H. Solárne regulačné jednotky:

  805 001 Solárna regulačná jednotka SR02M  pre 1 okruh - digitálna  

    
  805 005 Solárna regulačná jednotka SR25  pre 1 okruh - digitálna 
  805 006  Solárna regulačná jednotka SR32   pre 2 okruhy - digitálna
  255 008 Solárna regulačná jednotka  BDC 102 pre 1 okruh - manuálna  
  255 009 Solárna regulačná jednotka SDC 204 pre 1 okruh - digitálna
  255 010 Solárna regulačná jednotka SDC 306  pre 2 okruhy - digitálna
  805 004 Sonda teplotná k regulačnej jednotke SR02M
  222 082 Sonda teplotná Pt-1000, 1,5m   

I. Solárne hydraulické jednotky

  222 413 Solárna stanica 1-6  1-vetvová         
  222 154 Solárna stanica 2-6 2-vetvová  so separátorom plynu
  222 768 Solárna stanica 2-8  re väčšie kolektorové  pole
  222 883 Montážna skupina 2-6   (solárna stanica, stanica -zásobník         
  222 769 Hygienická stanica FWS 85-stanica  na hyg.výrobu TÚV

J. Expanzné nádoby

  222 071  Expanzná nádoba 18L                                                                         
  222 072 Expanzná nádoba 25L
  222 781 Expanzná nádoba 35L
  222 782 Expanzná nádoba 50L  

K. Výmenníky

  222 086 Výmenník tepla WT-8 výmenník tepla 8 kW vrátane izolácie           
  222 087 Výmenník tepla WT-20 výmenník tepla 20 kW vrátane izolácie

L. Solárne kvapaliny

  806 007 Solárna kvapalina 1 L hotová zmes do -33°C                         
  222 139 Plniaca stanica na preplachovanie a plnenie solárneho okruhu
  222 096 Glykomat - kontrola proti zamrznutiu solárnej kvapaliny 

M. Izolácia solárneho potrubia

  513 018 Aeroflex izolácia SSH 13/18 do 175°C                                 
  513 019 Aeroflex izolácia SSH 19/18 do 175°C
  513 022 Aeroflex izolácia SSH 13/22 do 175°C
  519 022 Aeroflex izolácia SSH 19/22 do 175°C
  513 028 Aeroflex izolácia SSH 12/28 do 175°C
  519 028 Aeroflex izolácia SSH 19/28 do 175°C
  500 011 Aerotape páska 50x3 mm
  500 022 Aerosael lepidlo 200g do 150°C

N. Ostatné

  811 003 Solárna pumpa ručná                               
  810 003 Spojky kolektora pre SES GM
  808 003 Witflex flexi hadica DN 16 3/4
  808 004 Witflex matica 3/4 + seg.krúžok + tesnenie
  811 002 Odvzdušňovacia sada
  222 766 Manuálny odvzdušňovač
  222 073 Nástenný držiak expanznej nádoby - MAG
  222 074 Spojovací rozvod MAG medzi sol.stanicou a expanznou nádobou
  222 789  Uzatvárací ventil G 3/4 na pripojenie expanznej nádoby
  222 880 Ventil s elektropohonom G 3/4 pre sol.okruh
  222 085 Ventil s elektropohonom pre vykurovací okruh
  222 884 KWS DN20 Studená voda - bezpečnostná skupina do 6 bar
  222 881 Redukčný ventil 6 bar vrátane manometra
  222 767 Zmiešavací ventil so závitom