Tepelné čerpadlá - Prednosti TČ MACH


Certifikované tepelné čerpadlá sú skonštruované presne na mieru konkrétneho objektu za základe požiadaviek zákazníka. Základná rada tepelných čerpadiel je určená najmä na vykurovanie objektov, predohrev TÚV a ohrev bazénovej vody s možnosťou napojenia solárneho systému. Okrem toho je možné tepelné čerpadlá MACH využiť aj pri špeciálnych aplikáciách na špecifické využitie. Veľká pozornosť pri návrhu a vývoji tepelných čerpadiel MACH sa venuje optimalizácii prevádzkových parametrov pri napojení tepelného čerpadla na vykurovací systém, presnému zostaveniu dvoch stupňov bivalencie, spoľahlivosti a životnosti výrobkov.

Tepelné  čerpadlá MACH  sú  vyrábané  výhradne  na zákazku (nie  sériovo), na základe  čoho  je  možné  100%  prispôsobiť  tepelné  čerpadlo  potrebám a požiadavkám zákazníka.

Prednosti tepelných čerpadiel MACH:

·     Najvýkonnejší patentovaný systém rozmrazovania tepelných čerpadiel MACH VHM typu vzduch/voda.

·     Malé priestorové nároky na veľkosť kotolne.

·     Všetky vonkajšie časti tepelného čerpadla sú vyrobené z ušľachtilej ocele (nerez).

·     Medená akumulačná nádrž.

·     Vývody pre ohrev bazénovej vody.

·     Možnosť napojenia solárneho systému pre ohrev TÚV, bazénovej vody, vykurovacieho systému
  bez nutnosti rozdeľovačov.

·     Jednoduchý servis chladiaceho okruhu umožňuje rýchlu opravu.

Technické riešenie tepelných čerpadiel MACH:

Tepelné čerpadlá sú skonštruované podľa individuálnych požiadaviek zákazníka s použitím základnej rady sériovo vyrábaných kvalitných hlavných komponentov (scroll kompresory Copeland, doskové kondenzátory, ventilátory, pretlakové výparníky s nerezovým opláštením). Vysoká životnosť tepelných čerpadiel MACH je podmienená ako výberom základných komponentov, tak aj použitím ušľachtilých materiálov ako je meď a nerez.

Špeciálne konštrukčné usporiadanie umožňuje spojenie jednotlivých komponentov do jedného celku, na základe čoho došlo k celkovému zjednodušeniu tepelného zdroja a k zníženiu rozmerových nárokov na umiestnenie kompletnej technológie pre vykurovanie objektu.

Tepelné čerpadlá sú štandardne dodávané buď v kompaktnom prevedení (vrátane medenej akumulačnej nádrže s objemom 200 alebo 550 L obsahujúcej medené výmenníky pre predohrev TÚV a pre napojenie na solárny systém) alebo s oddeleným zásobníkom vody.

Chladiace médium:

Vo všetkých typoch tepelných čerpadiel MACH sa používa ekologicky neškodné chladiace médium R 507.

Obsluha a regulácia:

Regulácia je riadená pomocou PLC počítača priamo v tepelnom čerpadle. Užívateľ si jednoducho nastaví požadovanú teplotu vykurovacej vody a o zvyšok sa postará tepelné čerpadlo. V prípade poruchy je možné tepelné čerpadlo odstaviť a ručne zapnúť elektrokotol, ktorý bude objekt vykurovať, kým nebude zabezpečená oprava.

Garancie:

Výrobca tepelných čerpadiel MACH poskytuje na všetky svoje výrobky 36-mesačnú záruku, pričom samozrejmosťou je tiež 24-hodinový pozáručný servis zabezpečovaný priamo odborne školenými servisnými technikmi.

Významné ocenenia:
2002 - Cena roka "Spokojný zákazník"
2003 - Zlatá medaila Grand Prix Frigotherm
2004 - Zlatá medaila Grand Prix Frigotherm
        - Čestné uznanie za najlepší exponát veľtrhu Aquatherm
        - Cena zdravia a bezpečného životného prostredia 2004
2005 - Zlatá medaila Grand Prix Frigotherm
        - Zlatá medaila Stavebného veľtrhu SHK Brno
        - Čestné uznanie za najlepší exponát veľtrhu Aquatherm
        - Čestné uznanie za najlepší exponát For Arch Praha
2006 - Zlatá plaketa Racioenergia Bratislava
        - Zlatá medaila Stavebného veľtrhu SHK Brno