Tepelné čerpadlá - TČ pre bytové domy

                   

Ide o tepelné čerpadlá MACH typu voda/voda, ktoré je určené pre ohrev TÚV pre bytové domy. Zdrojom tohto tepelného čerpadla je akumulované teplo v bytových domoch. Myšlienka využitia akumulovaného tepla v bytových domoch bola v roku 2005 zaregistrovaná výrobcom ako úžitkový vzor na Patentovom úrade.

Mimo vykurovacieho obdobia tepelné čerpadlo využíva spätné teplo akumulované v bytových domoch. Absorbované teplo je k tepelnému čerpadlu MACH privádzané vykurovacou sústavou – bytovými radiátormi.

Tepelné čerpadlá pracujú veľmi efektívne aj so solárnym systémom – ak solárny systém dodáva dostatok energie na prípravu TÚV, potom tepelné čerpadlo MACH nepracuje. V prípade, že slnko síce svieti, a aj napriek tomu nemá voda v solárnom systéme dostatočnú teplotu pre TÚV, stáva sa solárny systém primárnou stranou pre tepelné čerpadlo. Systémom preklápacích ventilov je možné dosiahnuť ešte aj to, že počas vykurovacej sezóny, keď je dostatok TÚV a popri tom solárny systém ešte dodáva energiu, sa táto energia pomocou tepelného čerpadla MACH môže využiť aj na vykurovanie bytového domu.

V čase nedostatku slnečnej energie – najmä v zime, sa vypne tepelné čerpadlo a ohrev TÚV je zabezpečovaný prostredníctvom výmenníka z centrálneho zásobovania teplom. Návratnosť projektov začína aj bez dotácie od 6 rokov.

PoužitieTepelná strata domuZdroj teplaObrázokNázov TČ
Ohrev vody
mimo vykurovacieho obdobia
do 33 kW bytové radiátory

Tepelné čerpadlo ZR-E
Ohrev vody
+ vykurovanie
do 33 kWvzduch

Tepelné čerpadlo VHM-E
Ohrev vody
+ vykurovanie
do 33 kWvzduch, voda,
bytové raditátory

Tepelné čerpadlo Chameleon

Bližšie informácie o konkrétnych realizáciách: Tepelné čerpadlo pre bytové domy

Príklad:
Bytový dom (panelák) so 40-timi 3-izbovými bytmi a radiátorovým systémom vykurovania spotrebuje ročne 800 GJ tepla na ohrev TÚV. Tepelné čerpadlo MACH voda/voda, ktoré funguje mimo vykurovacej sezóny, vyrobí v tomto období 333 GJ tepla, ktoré sa použije pre ohrev TÚV:

Cena investície:    Tepelné čerpadlo                                13.941,45 EUR (420.000,- Sk s DPH)
                           Zásobníky pre TÚV s prepojením              8.298,48 EUR (250.000,- Sk s DPH)
                           Montáž s inštalačným materiálom            3.319,39 EUR (100.000,- Sk s DPH)
                           Spolu cca:                                                 25.559,32 EUR (770.000,- Sk s DPH)

Úspora za GJ:       Cena za GJ z tepelného čerpadla MACH:         11,19 EUR (337,- Sk) s DPH/GJ
                           Cena za GJ pre bytový dom (príklad):            23,57 EUR (710,- Sk) s DPH/GJ
                           Úspora za GJ:                                           12,38 EUR (373,- Sk) s DPH/GJ

Návratnosť investície = Cena investície             =   25.559,32 EUR (770.000 Sk)      = 6,2 roka
                                  
Úspora x vyrobené teplo    12,38EUR (373 Sk) x 333 GJ          

Výhody: - jednoduchá montáž,
            -  nie je potrebné stavebné povolenie,
            -  ľahko kontrolovateľná a rýchlo merateľná účinnosť,
            -  možnosť jednoduchého dopojenia solárneho systému,        
            -  návratnosť investície od 6 do 8 rokov,
            -  životnosť tepelného čerpadla je min. 20 rokov

Máte vážny záujem o kúpu tepelného čerpadla a potrebujete vypracovať konkrétnu cenovú ponuku pre Váš objekt? Kliknite na odkaz: Návrh tepelného čerpadla - po jeho vyplnení obdržíte obratom zálohovú faktúru, ktorá bude slúžiť na pokrytie režijných nákladov za výjazd, obhliadku objektu a spracovanie cenovej ponuky. Po jej úhrade Vás bude kontaktovať zamestnanec spoločnosti a dohodne si s Vami termín obhliadky. Do 7 dní Vám zašleme vypracovanú cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:

  • Cenová ponuka v podrobnej štruktúre (výkaz/výmer)
  • Schéma zapojenia tepelného čerpadla
  • Výkonové tabuľky
  • Ekonomický prepočet návratnosti

Poplatok za cenovú ponuku bude odpočítaný v prípade realizácie tepelného čerpadla z konečnej faktúry.

Cenník služieb:
Cenová ponuka                                          79,00 EUR s DPH       (2.380,-Sk)
Konzultačná hodina v sídle spoločnosti           19,92 EUR s DPH       (600,- Sk)

Cenník servisných služieb