Tepelné čerpadlá - TČ pre firmy

Plocha domu v m2

Tepelná strata objektu

Zdroj tepla

Obrázok

Názov TČ

do 600 m2do 33 kWvzduch

Tepelné čerpadlo VHM E
do 600 m2do 33 kWvoda

Tepelné
 čerpadlo ZR E
  
do 600 m2do 33 kWvzduch/voda

Tepelné čerpadlo Chameleon

Máte vážny záujem o kúpu tepelného čerpadla a potrebujete vypracovať konkrétnu cenovú ponuku pre Vašu firmu? Kliknite na odkaz: Návrh tepelného čerpadla - po jeho vyplnení obdržíte obratom zálohovú faktúru, ktorá bude slúžiť na pokrytie režijných nákladov za výjazd, obhliadku objektu a spracovanie cenovej ponuky. Po jej úhrade Vás bude kontaktovať zamestnanec spoločnosti a dohodne si s Vami termín obhliadky. Do 7 dní Vám zašleme vypracovanú cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:

  • Cenová ponuka v podrobnej štruktúre (výkaz/výmer)
  • Schéma zapojenia tepelného čerpadla
  • Výkonové tabuľky
  • Ekonomický prepočet návratnosti

Poplatok za cenovú ponuku bude odpočítaný v prípade realizácie tepelného čerpadla z konečnej faktúry.

Cenník služieb:
Cenová ponuka                                        79,00 EUR s DPH       (2.380,- Sk)
Konzultačná hodina v sídle spoločnosti         19,92 EUR s DPH       (600 Sk)
Cenník servisných služieb