Tepelné čerpadlá - Typy tepelných čerpadiel

      1. Typ: Tepelné čerpadlo zem-voda:

       - chladivo je ohrievané zemou prostredníctvom plochých kolektorov zakopaných pod povrchom zeme alebo prostredníctvom suchých hĺbkových vrtov.

       2. Typ: Tepelné čerpadlo voda-voda:

      - chladivo je ohrievané vodou z odbernej studne. Po odovzdaní tepla je voda vrátená prostredníctvom čerpadla do vratnej studne, ktorá musí byť dostatočne vzdialená od odbernej studne.


    
 3.
Typ: Tepelné čerpadlo vzduch-voda:

    - chladivo je ohrievané okolitým vzduchom. Vzduch je prostredníctvom ventilátora vháňaný do výparníka, kde odovzdá teplo chladivu. Chladivo následne teplo odovzdá vykurovaciemu systému.