Termoizolačné nátery

     

   

   SUPERTHERM - Termoizolačný keramický náter
- účinný   prostriedok     na    ochladzovanie    budov  a  na
  zabránenie prechodu tepla
- aplikácia   na   strechu   alebo   steny   za účelom zníženia
  teploty  vzduchu  vo vnútri  budovy a tiež zníženia teploty
  povrchu  samotných strešných krytín alebo stien.
- blokuje viac ako 95% tepelného žiarenia
- dokáže ušetriť až 70% energie

    

         RUST GRIP - Anti-korózny konzervačný náter
     - zabraňuje ďalšiemu rozožieraniu a zvetrávaniu materiálu
     - Chráni   oceľ,   hliník,    betón,   drevo,  sklenené   vlákna,
       pôvodné základné farby, polyuretánovú penu a iné nátery
     - Extrémne  odolný,  čo  umožňuje  použitie  ako  podlahový
       náter.
     - Odoláva    kyselinám,    soliam   a   žieravinám  bez straty
       pevnosti

   

   ENAMO GRIP  - Smaltový konzervačný náter
- trvanlivý náter s membránou konzervujúcou vlhkosť
- vytvára  hladký,   bezpórovitý  film,  ktorý  povrchy  trvale
  chráni proti vlhkosti či vode
- má  viacero    výnimočných  vlastností  ako  lesk,   hladký
  povrch,    oderuvzdornosť ,  odolnosť  voči  vode,  farbám,
  grafity
- poskytuje  vysokú    odolnosť  proti   vlhkosti,      škvrnám
  a rôznym  chemikáliám

 
   

- vode   odolný,  protikorózny  náter  pre  použitie  vo vlhku
  či mokrom prostredí.
- veľmi   silno   priľne  i  k mokrému povrchu a po chemickom
  vyschnutí   vytvorí  extrémne  odolný, flexibilný a trvanlivý
  film
- aplikuje  sa   na  mokré  či  vlhké  rúry   alebo  iné  kovové
  povrchy,  ktoré   nie   je  možné   vysušiť   pred   použitím
  ochranných náterov
- je odolný voči kyselinám a chemikáliám

 
 
 

   LINING KOTE – Chemicky odolný konzervačný náter
- náter  na ochranu  pred  najsilnejšími kyselinami, zásadami
  a soľami
- je   extrémne   pevný a  trvanlivý,  no  súčasne  flexibilný,
  čo poskytuje najlepšiu možnú ochranu.
- dokáže odolať vysokým teplotám až 205°C
- určený najmä pre vnútorné prostredie
- Možnosť   aplikácie  i  na   vlhké    povrchy,   bez   straty
  priľnavosti

   

   SP SUPER CLEANER – Výkonný čistiaci roztok
- kvapalný   čistič   zo   zmesi  esther  -  glykolu  a   ďalších
  chemikálii pre odstránenie graffity
- umožňuje ľahké a bezpečné čistenie nakoľko je nehorľavý
- bol     vyvinutý    najmä    na    odstraňovanie    všetkých
  striekacích  krylonových   farieb   a  sprejov,  používaných
  graffity
- extrémne šetrný k životnému prostrediu a ľahko použiteľný
- 100% vodou rozpustný a úplne bio-rozložiteľný.

   

   SUPER BASE – výkonný základný náter
- Vyrovná a vyplní povrchy pred aplikáciou iných náterov
  (ideálny podklad pre Super Therm® náter)
- Penetruje     betón,     murivo,    tér,    drevo,    asfaltové
  pásy,  sklenené   vlákna, kameň, polyuretánovú penu alebo
  akýkoľvek materiál, ktorý má suchý a savý povrch
- Môže sa aplikovať na všetky typy strešnej krytiny
- Zastaví vznik a rast plesní

   

   OMEGA FIRE – všestranný ohňovzdorný náter
- protipožiarny   termo - keramický   izolačný  náter  vysoko
  odolný proti ohňu.
- Odolá   priamemu  ohňu až do  teploty   1100°C  pomocou   stvrdnutia   povrchu   pri    prvom   kontakte  a
  pri zachovaní  izolačných schopností
- Odolný voči vlhkosti, vodovzdorný
- Súčasne zabraňuje korózii, vzniku plesní a kondenzácii

   

   SP INTERLOCK – reparačný náter betónu
- určený   na   čistenie   a  utesnenie   betónových  podláh,
  stien, blokov, rúr alebo iných betónových materiálov
- chemicky reaguje (vo vnútri betónu) so  soľami  a vápnom
  a tým vytvára vode odolnú nerozpustnú bariéru
- rieši problémy betónu zvnútra
- Permanentne    vytláča   zostatky  znečistenia   z betónu,
  pretože tvrdne zvnútra betónu von

 HSC COATING – izolačný náter na stredné teploty
- je   keramický   izolačný   náter  s   vodovým    základom,
  navrhnutý na izoláciu pri stredných teplotách
- Redukuje stratu tepla kvôli úsporám energie
- aplikuje sa priamo na horúce rúry počas prevádzky buď zo
  štetcom, valcom alebo bezvzduchovou pištoľou
- Neabsorbuje vlhkosť ani nestráca izolačnú hodnotu
- zabraňuje kondenzácii

 

  HPC COATING – izolačný náter na vysoké teploty
- keramický   vodou   riediteľný izolačný náter na izolovanie
  extrémne horúcich rúr a povrchov.
- Aplikuje  sa  priamo  na  horúci  povrch  a  ihneď  redukuje
  povrchovú  teplotu
- Oproti   bežnej   izolácii   nie  je   pod   izolačnou  vrstvou
  priestor   na kondenzáciu vlhkosti a tak následne nevzniká
  korózia alebo pleseň

   

   EPOXOTHERM – ponoriteľný izolačný náter
- určený  pre  mokré  prostredie  a  povrchy  ponorené  pod
  vodou
- Náter  je  schopný  izolovať  mokrý  povrch a zabrániť tak
  ďalšej kondenzácií pary na chladnom povrchu
- Oproti  bežnej   izolácii  nevzniká  pod  izolačnou  vrstvou
  priestor  na kondenzáciu vlhkosti a následnú koróziu alebo 
  pleseň
-
Aplikuje  sa   priamo  na  kov,  betón, polyuretánovú penu
  a drevo