Termoizolačné nátery - RUST GRIP

       

Spočíva vo výnimočných vlastnostiach špeciálneho polyuretánu, ktorý pri kombinácii s vlhkosťou vzduchu lieči napadnutý hrdzavý povrch. Táto jedinečná schopnosť je dokonalým konzervačným mechanizmom základného polyméru. Náter kompletne zvlhčí hrdzavý povrch, potom začne vzlínať hlboko až k základom hrdze, kde spustí liečebný konzervačný proces. Polymér vytláča kysličníky a vytesní i mikroskopické póry v štruktúre kovu či iného ošetrovaného podkladu. Nakoniec rozvinie pečatiacu molekulárnu sieť medzi pórmi povrchu a náterom. Tento proces zapečatí povrch proti akejkoľvek možnosti vniknutia vzduchu, vlhkosti alebo zastaví akékoľvek ďalšie rozožieranie materiálu agresívnymi látkami. Polymér sa vniknutím do pórov podkladového materiálu stane súčasťou jeho povrchu.

RUST GRIP® náter predchádza vzniku hrdze na zdravých povrchoch a úplne zastavuje vzrast či šírenie už existujúcej hrdze. Súčasne sceľuje a spevňuje skorodované povrchy.

                      

RUST GRIP® náter účinne neutralizuje všetky kysličníky a dokáže chemicky i fyzicky zapuzdriť hrdzu, azbesty či iné biologicky nebezpečné materiály.

 

RUST GRIP® náter vytvára veľmi trvanlivú a pružnú membránu, ktorá je pevne zviazaná s podkladom (stáva sa súčasťou molekulárnej siete). Táto membrána je nepreniknuteľná pre vodnú paru a je vysoko odolná voči mechanickému nárazu a obrusovaniu, vysokej či nízkej teplote a UV žiareniu.

 

RUST GRIP® náter je tiež odolný voči priebežnému poškodzovaniu takmer všetkými agresívnymi chemickým látkami, vrátane kyselín, zásad, solí, olejov a ropných produktov.

RUST GRIP® náter nepodlieha poškodeniu nízkym napätím a podzemným elektrickým prúdom (katodické rozpúšťanie).

        

RUST GRIP® náter má schopnosť vnikať aj cez existujúci starý náter až na kov, uzavierať a zapečatiť jeho ďalšie zvetrávanie a lúpanie.

 

RUST GRIP® náter je možné natierať taktiež na plochy, ktoré sú už pokryté základnou farbou alebo inými starými jedovatými farbami, ktoré jeho zapečatením získajú environmentálnu neškodnosť.

 

RUST GRIP® náter je lacný a jednoducho aplikovateľný, nakoľko pred aplikáciou nevyžaduje opieskovanie skorodovaného povrchu, stačí len odstrániť uvoľnené šupiny hrdze alebo oduté časti starej farby. Po aplikácii môže povrch naďalej plasticky vykazovať štruktúru hrdze, no RUST GRIP ju kompletne priestorovo zapuzdrí. To šetrí vysoké náklady a pracovný čase v príprave.

RUST GRIP® náter je jedinečný systém ochrany proti oderu či obrúseniu. Poskytuje systém, ktorý umožní v porovnaní s najdrahšími trojvrtstvovými náterovými systémami ochrániť povrch kovu jedinou vrstvou až na niekoľko rokov. Povrch kovu chráni dokonca lepšie ako galvanické pokovovanie.