Termoizolačné nátery - SP INTERLOCK

SP INTERLOCK chemicky reaguje (vo vnútri betónu) so soľami a vápnom a tým vytvára vode odolnú nerozpustnú bariéru.

SP INTERLOCK rieši problémy betónu zvnútra. Nakoľko všetky procesy SP INTERLOCKU sa uskutočňujú hlboko vnútri betónovej dosky či štruktúry, nielen na povrchu.

SP INTERLOCK po nastriekaní či vyliatí na povrch postupne vsakuje hlboko do betónu, kde pri kontakte s alkáliami reaguje zhustnutím do gelu. Táto gelová substancia sa rozťahuje všetkými smermi, vyplňuje všetky prieduchy a vlásočnicové trhliny a súčasne vytlačí z betónu akékoľvek oleje, kyseliny, roztoky nad povrch, kde ich možno jednoducho spláchnuť či zotrieť.

SP INTERLOCK je určený na čistenie a utesnenie betónových podláh, stien, blokov, rúr alebo iných betónových materiálov.

Výsledky skúšok (PDF formát)