Termoizolačné nátery - Základné informácie

Ide o izolačné keramické nátery a špeciálne priemyselne nátery americkej spoločnosti Superior Products International II, Inc. (ďalej len „SPI II, Inc.“), vyvinutých vo vedeckých nanotechnologických laboratóriách v spolupráci s NASA.

                 

Spoločnosť SPI II, Inc. je výrobca, ktorý v spolupráci s výskumným centrom Marshall Space Center (NASA) vyvinul izolačný náter SUPER THERM® a širokú paletu náterov a prípravkov s použitím najnovších vedeckých technológii. Svojou vyspelou multikeramickou technológiou sa výrobca zaradil na čelo termokeramického náterového priemyslu a ako jediný výrobca keramických náterov získal certifikované hodnotenie „Izolant“ pre svoj produkt.

Všetky nátery od SPI II, Inc. vynikajú svojimi vlastnosťami a vysokým výkonom, riešia množstvo problémov, znižujú straty v priemysle spôsobené koróziou, pomáhajú dosiahnuť značné energetické úspory a sú šetrné k životnému prostrediu.

Základné skupiny produktov: 

  1. Termokeramické nátery spájajú extrémnu odolnosť a trvácnosť s výnimočnými tepelnoizolačnými ako aj  protipožiarnymi vlastnosťami.
  2. Špeciálne priemyselné nátery riešia aj doposiaľ neriešiteľné problémy ako úplné zastavenie korózie, ošetrenie povrchov s trvalou kondenzáciou alebo hĺbkovú ochranu povrchov.
  3. Doplnkový sortiment – stužujúce membrány a tesniace pásky.

Záručné podmienky:

Výrobca produktov SPI II, Inc. pôsobí na trhu už od roku 1991. Počas 15 rokov svojho pôsobenia nespočetnými testami vylepšoval vlastnosti svojich produktov a získal obrovské skúsenosti vo vývoji a aplikácii izolačných náterov. Výrobca plne ručí za kvalitu a vlastnosti produktov, na ktoré poskytuje nadštandardnú 5-ročnú záruku. 

Bežne dostupné nátery odstránia problém iba na krátky čas. Produkty SPI II, Inc. už pri ich vývoji zohľadňujú požiadavku na dosiahnutie čo možno najdlhšej životnosti náteru. Vďaka ich technológiám majú niektoré nátery s extrémnou trvanlivosťou životnosť viac ako 25 rokov. Pre efektívnosť náteru je mimoriadne dôležité aj dlhodobé zachovanie jeho špecifických vlastností, ktoré riešia určitý problém, pre ktorý bol náter aplikovaný. Všetky naše produkty majú odbornými testami potvrdenú životnosť a stálosť vlastností.

Technológia výroby náterov:

Hlavnou zložkou tepelnoizolačných náterových hmôt sú vákuoizované mikrokeramické duté telieska (Ceramic Bubbles), ktoré vo vnútri obsahujú inertný plyn.

Tieto keramické mikroguličky majú úplne minimálnu tepelnú vodivosť a zároveň maximálny výkon pri odraze tepla. V štruktúre náteru sa dokážu pravidelne rozložiť a vytvoriť tak rovnomernú keramickú membránu. Pri použití rozličných druhov keramiky sa príslušné typy uložia v pravidelných vrstvách.

Najväčšie úspechy použitia tejto technológie boli dosiahnuté v NASA pri zhotovovaní tepelného štítu pre raketoplány, ktoré vďaka termokeramickej technológii odolali extrémnym teplotným výkyvom.

Na základe toho sa výrobca SPI II, Inc. USA rozhodol spolupracovať pri vývoji svojho nosného produktu SUPER THERM® s výskumnými centrami (NASA). Úspešný vývoj izolačného náteru s nenapodobiteľnými vlastnosťami sa podaril najmä vďaka spolupráci vedcov a keramických inžinierov z Marshall Space Center (NASA). Počas 2 ročného testovania viac než 600 rozličných druhov keramických zložiek boli napokon vyselektované 3 keramiky s najväčšou schopnosťou odrazu žiarenia a najmenšou tepelnou vodivosťou. Neskoršie výskumy potvrdili nutnosť blokovať aj infračervené vyžarovanie, preto bola pridaná aj štvrtá keramická membrána. Aplikovaním poznatkov z vesmírneho prostredia vznikol jedinečný termokeramický náter pre civilné použitie.


                 


Vývojári SUPER THERM® náteru splnili najvýznamnejšiu úlohu - dosiahli to, aby náter zabezpečoval nielen odraz tepla ako iné keramické “teplo-odrážajúce” nátery na trhu, ale aby aj blokoval všetky prestupy tepla.
SUPER THERM® náter preto neobsahuje len jedinú odrážajúcu keramickú membránu, ale obsahuje až štyri rozdielne keramické membrány:
  1. Dve sú odrážajúce - blokujú až 95% slnečného a sálavého tepla.
  2. Jedna pôsobí ako prázdna vzduchová medzera, ktorá zamedzuje vedeniu tepla či chladu.
  3. Štvrtá blokuje až 99,5 % infračerveného tepelného žiarenia.                        

Patentovaná štvorvrstvová keramická membrána umožňuje SUPER THERM® náteru byť skutočným „izolačným štítom“ a nielen „odrážačom tepla“ ako bežné keramické nátery.

SUPER THERM® náter bol testovaný a aplikovaný v NASA Space Flight Center ako jediný komerčný termokeramický náter. Vývojári SUPER THERM® náteru sa opierajú o najnovší vedecký výskum keramických technológii.

Výsledky z praxe:

Viaceré veľké svetové spoločnosti oznámili významné úspory energie za klimatizáciu po aplikácii náteru SUPER THERM® na výrobné haly. napr: SONY 70 %. Hitachi 50 %, YOKOHAMA Pneu 50 %, Mitsubishi 50 %, atď..