Vonkajšie el. vykurovanie - Q-termo TSW

                                                 


Vykurovací káblel Q-termo TSW | výkon 17 W/bm 

Vlastnosti

  • Výkon                     17 W/bm
  • Pracovný rozsah       +3 až +7°C
  • Pracovné dĺžky         1,4,8,12,14,18,24,37,49
  • Krytie                      IPx7

Kábel je dvojžilový a má teda iba jeden pripojovací vodič.Termostat je súčasťou kábla, preto nie je nutné riešiť reguláciu ďalším spôsobom.


Použitie

Špeciálny vykurovací kábel Q-termo TSW je určený proti zamŕzaniu akéhokoľvek vonkajšieho potrubia. Jeho najčastejšie použitie je na vonkajšie prípojky vody, alebo na vonkajšie odpady. Konštrukcia kábla je tvorená "studeným" napájacím káblom so zástrčkou na zapojenie do zásuvky 230V, ďalej príložným ThermoSwitch

termostatom a vykurovacím koncom v rôznych dĺžkach. Všetko je spojené v jednom celku a opatrené izoláciou odolnej vode a UV žiareniu, vykurovací kábel je navyše opatrený ochranným opletom proti úrazu elektrickým prúdom.

Kábel pracuje tak, že akonáhle príložný termostat zistí pokles teploty potrubia pod 3 °C zopne a zohreje potrubie na cca 6 až 7 °C. Potom dôjde k jeho vypnutiu. Vykurovací kábel má preto veľmi nízke prevádzkové náklady a vyniká extrémne dlhou životnosťou, ktorú mu zaručuje robustná konštrukcia odolná proti vode, mrazu, UV žiareniu, mechanickému poškodeniu a prudkému striedaniu teplôt.


Ukážka inštalácie

Kábel sa omotá okolo potrubia, príložký termostat sa umiestni na referenčný bod a celý sa fixuje páskou.
Odporúčame na inštaláciu použiť tepelnú izoláciu (napr. Aeroflex), ktorá podstatným spôsobom znásobí účinnosť vykurovacieho kábla a jeho úspornú prevádzku. Pri použití na plastové potrubie je nutné pred aplikáciou vykurovacieho kábla omotať hliníkovú fóliu, ktorá účinne roznáša teplo po celej ploche.   
  


Technické parametre a ceny Q-termo TSW