Vzorové cenové ponuky - Výroba elektrickej energie

Fotovoltaický systém GRID-OFF (predaj el.energie do siete):

Cenová ponuka - inštalovaný výkon 10 kW (PDF formát)
Cenová ponuka - inštalovaný výkon 100 kW  (PDF formát)
Cenová ponuka - inštalovaný výkon nad 100 kW (PDF formát)


Fotovoltaický systém GRID-OFF (ostrovný systém bez el. prípojky):

Cenová ponuka - inštalovaný výkon 0,5 kW (PDF formát)