Zásobníkové ohrievače

Ponúkame ucelenú radu elektrických zásobníkových ohrievačov Q-termo s objemom 5, 10, 15, 30, 50, 80, 100, 120, 150 a 200 litrov v zvislom alebo vodorovnom, elektrickom a kombinovanom prevedení. Ďalej ponúkame stacionárne zásobníkové ohrievače vody s objemom 150, 200, 300, 400, 500, 750 a 1000 litrov s jedným alebo dvoma tepelnými výmenníkmi, s možnosťou elektrického dohrevu.
Úspornú prevádzku a nízke tepelné straty všetkých ohrievačov vody zaisťuje bezfreónová polyuretánová tepelná izolácia.

Vnútorné nádoby ohrievačov sú vyrobené z karbónovej ocele a proti korózii sú chránené smaltom, špeciálne navrhnutým pre horúcovodné nádoby na pitnú vodu. Ten sa nanáša špičkovou technológiou mokrého smaltovania a je vypaľovaný pri teplote 850°C.
Vysoká technická úroveň ohrievačov je daná použitím najnovších technických poznatkov a najmodernejšou technológiou pri výrobe. Vďaka spoľahlivej konštrukcii, technológii suchého ohrevu vody, použitím kvalitných materiálov a všetkých bezpečnostných prvkov majú ohrievače vody Q-termo minimálnu poruchovosť a dlhú životnosť.   


Malé zásobníkové ohrievačeZásobníkové
ohrievače
Kombinované
ohrievače
Stacionárne ohrievače

Suchá technológia ohrevu vody

Vysoká spoľahlivosť, jednoduchá výmena.

Výhrevné telesá sú uložené v špeciálnych púzdrach a nie sú v priamom kontakte s vodou. Táto technológia, na rozdiel od bežných výhrevných telies, významne obmedzuje tvorbu a usadzovanie vodného kameňa a predlžuje tak podstatne životnosť a správnu prevádzku prístroja.
Vďaka použitiu dvoch výhrevných telies v ohrievači a ich nezávislému elektrickému zapojeniu nie je užívateľ nikdy bez zásoby teplej vody. Pravdepodobnosť poruchy oboch telies súčasne je veľmi malá, a preto vždy aspoň jedno výhrevné teleso pripraví núdzovú zásobu teplej vody do doby servisného zásahu.
Telesá môžu byť vymenené veľmi jednoducho, bez nutnosti vypustenia vody z prístroja.
   

Izolácia z rozpínavého polyuretánu CFC Free

Vysoká ekologická úspora energie.

Ohrievače Q-termo sú vybavené silnou a priamo fúkanou vrstvou izolácie s vysokou hustotou, vďaka ktorej sa znižuje spotreba energie približne o 40% oproti starým prístrojom. Okrem toho je izolácia vyrobená z plne recyklovateľných materiálov a bez použitia freónu, takže je šetrná k životnému prostrediu.  

Bezpečnosť a ochrana

Ochrana prístroja = dlhá životnosť.

Každý prístroj je vybavený nezávislou a vratnou tepelnou poistkou s čidlom oddeleným od termostatu. Tým je zaistená ochrana prístroja proti prehriatiu a umožnené opätovné spustenie prístroja bez nutnosti servisného zásahu.

Ďalej je štandardnou výbavou bezpečnostný poistný tlakový ventil, ktorý plní funkciu tlakovej ochrany prístroja pri ohreve vody a súčasnom pretlaku.

Pre ochranu smaltu pred koróziou je v každom prístroji umiestnená magnéziová tyč - anódová ochrana.