Zásobníkové ohrievače - Viete, že...

Tipy a praktické rady

Ohrievače vody Q-termo sú vyrábané s ohľadom na najvyššiu kvalitu a dlhú životnosť, avšak pre ich správnu prevádzku a zvýšenie užitočných vlastností je vhodné dodržiavať niekoľko praktických rád, všeobecne platných pre všetky zásobníkové ohrievače bez rozdielu značky.


Aký ohrievač si vybrať ?

Pri výbere nového ohrievača je veľmi dôležité odhadnúť jeho optimálny objem. Nesprávna voľba vedie k zvyšovaniu nákladov na prípravu teplej vody pri príliš veľkom objeme ohrievača alebo naopak k nedostatku vody pri menšom objeme než je potrebný. Pri dodržaní niekoľkých jednoduchých pravidiel a po rozumnom odhade sa pravdepodobne nedopustíte omylu, pokiaľ budete vychádzať z následujúcej tabuľky:


Poistný tlakový ventil

Poistný tlakový ventil je súčasťou balenia a je dodávaný spoločne s každým tlakovým zásobníkovým ohrievačom vody. Plní funkciu ochrany vnútornej tlakovej nádoby pri náraste tlaku spôsobeným ohrevom vody elektrickým telesom, alebo tepelným výmenníkom. Jeho inštalácia na prívod studenej vody do ohrievača je nutná, pretože voda pri ohreve zvyšuje svoj objem a pôsobí vysokým tlakom na vnútornú nádobu ohrievača. Poistný ventil v tomto okamihu odkvapkáva, tzn. že pomáha vyrovnať tlak vnútra nádoby. Pokiaľ je poistný tlakový ventil nainštalovaný nesprávne alebo je poškodený (napr. zanesený nečistotou) môže po určitom čase dôjsť k poškodeniu vnútornej nádoby ohrievača. Pokiaľ teda poistný tlakový ventil pri ohreve vody odkvapkáva je jeho prevádzka správna. Odporúčame inštalovať na výpust poistného ventilu hadičku, ktorá prebytočnú vodu odvedie do odpadu. Pre správnu prevádzku poistného ventilu odporúčame cca každých 14 dní otvoriť jeho poistnú klapku a po dobu cca 1-2 minúty nechať pretekať vodu, tak sa ventil prečistí a zbaví nánosov.

Poistný ventil obsahuje klapku, ktorá zabráni pretlačeniu vody späť do systému.


Expanzná nádoba

Expanzná nádoba nie je štandardnou súčasťou dodávky ohrievačov, avšak pre plynulé vyrovnávanie tlaku pri ohreve vody a úsporu neustále odkvapkávajúcej vody je omnoho lepším riešením ako poistný ventil.

Expanzná nádoba inštalovaná pri ohrievači má taktiež veľmi pozitívny vplyv na jeho životnosť. Ide o to, že narozdiel od poistného ventilu vyrovnáva tlak plynule a je teda veľmi šetrná k vnútornej povrchovej smaltovej úprave ohrievača, ktorá sa nerozpína, a riziko jej popraskania je minimálne.

V okolitých európskych štátoch je dokonca inštalácia expanznej nádoby povinnosťou plynúcou zo zákonných a technických noriem.

Odporúčaný objem expanznej nádoby je možné veľmi jednoducho stanoviť pomocou prepočtu: na 10 litrov objemu ohrievača je vhodných 0,5 litra expanzie (napr. 100 litrový ohrievač = 5 litrov expanzie).
Expanzná nádoba na pitnú vodu je veľmi malou investíciou, ktorá Vám prinesie:

  • úsporu vody
  • ochranu ohrievača
  • predĺženie životnosti a správnej prevádzky ohrievača


Pravidelná údržba ohrievača

Prečistenie poistného ventilu: približne raz za 2 až 3 týždne odistite klapku poistného ventilu a nechajte po dobu 1 až 2 minúty pretekať vodu. Potom klapku zatvorte.

Kontrola a výmena anódovej ochrany: približne raz za 2 roky (doba môže byť kratšia alebo dlhšia v závislosti od tvrdosti vody v regióne) je dôležité skontrolovať stav anódovej tyče. Tá ochraňuje vnútornú nádobu ohrievača proti pôsobeniu korózie (postupne ubúda). Zanedbaním tohto intervalu sa vystavujete riziku nenávratného poškodenia ohrievača. Výmena anódovej ochrany nie je predmetom záručného servisu, rovnako ako sa na vady ohrievača spôsobené absenciou anódovej ochrany nevzťahujú záručné podmienky. Výmenu anódovej tyče, tesnenia a prečistenia ohrievača prenechajte odborníkom.


Kvalita vstupnej vody

Pokiaľ nie je kvalita vstupnej vody vhodná a dosahuje vysokej tvrdosti, alebo je znečistená mechanickými nečistotami (často v prípade vody zo studne), tak odporúčame inštaláciu vhodných filtrov, alebo úpravy vody pred vstupom do ohrievača.


Zimná prevádzka

Pokiaľ je ohrievač nainštalovaný v zamŕzajúcich priestoroch a je dlhodobo vypnutý, je dôležité ho vypustiť !!!